Kirkens Nødhjelp og Changemaker om FNs nye klimarapport: – Vi må ta vårt globale ansvar nå

– Klimasaken er vår tids viktigste politiske og moralske spørsmål. Nå må politikere fra alle partier bidra med handling, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

MicrosoftTeams-image (2).png

Klimakatastrofer som tørke, flom og orkaner blir stadig verre og kommer oftere. De rammer alle verdens regioner og det skjer raskere enn noen gang, viser den nye klimarapport fra FNs klimapanel. Men fattige land, særlig i Afrika og Asia, rammes særlig hardt.

– Da vi streiket for klima for to år siden, lovet politikerne oss at de skulle ta ansvar. Nå må de vise oss at de holder det de lover, sier Naja Lynge Møretrø, leder i Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon.

I år er det valg, og politikerne har et større ansvar enn noen gang til å vise handlingskraft og politisk vilje. For krisen er her nå. Norge har et spesielt ansvar, med våre historisk store utslipp. Vårt forbruk og produksjon har bidratt til å skape krisen. Vår velferd er bygd på utvinning og leting etter fossilt brensel. Nå må norske politikere endre kurs og vise handlingskraft.

– Det betyr at vi må kutte drastisk i norske utslipp samtidig som vi bidrar til omstillingen og tilpasning i resten av verden. Vi bør snarest slutte å subsidiere leting etter fossil energi. Vi må også ta vårt rettmessige ansvar for å betale for skadene som allerede har skjedd på grunn av klimaendringene gjennom økt klimafinansiering til utviklingsland, sier Høybråten.

En av hovedfunnene i den ferske rapporten viser en drastisk økning i ulevelige lufttemperaturer. Det er en grense for hvor ekstremt vær og høye temperaturer mennesker kan klare å leve under. Denne grensen er allerede nådd i deler av Afrika og Asia. I alle scenarier i rapporten vil antallet dager med livsfarlig lufttemperatur øke betydelig i Afrika.

– Rapporten er en sterk advarsel på hva som vil skje hvis vi ikke handler nå. Vi må gjøre alt vi kan nå for å forhindre de verste scenariene, som vil skape enorm lidelse særlig i fattige land, sier leder av Changemaker, Naja Amanda Lynge Møretrø.

Foto: Kirkens Nødhjelp / Håvard Bjelland. 

Publisert: