Kirkens Nødhjelp setter deler av arbeidet i Afghanistan på pause

– Forbudet mot kvinnelige hjelpearbeidere rammer mennesker i nød og forsterker Afghanistans økonomiske krise. Norge må sammen med FN og det internasjonale samfunn legge et økt press for å få reversert denne beslutningen, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp etter et møte mellom utenriksminister Anniken Huitfeldt og norske humanitære organisasjoner i dag.

MicrosoftTeams-image (2).png

Vannpunkter som Kirkens Nødhjelp har utarbeidet for CharAsyab-distriktet i Kabul-provinsen. Foto: Zahrah Nabi.

Talibans beslutning om å forby kvinner å gå på jobb hindrer Kirkens Nødhjelp i å kunne utføre vårt arbeid i Afghanistan. Uten kvinner kan vi ikke nå alle de som er i desperat behov for vår hjelp. 

– Kirkens Nødhjelp har siden 26. desember satt de deler av arbeidet i Afghanistan som lar seg suspendere på pause med unntak av umiddelbart livreddende aktiviteter, frem til vi har klarhet i hva dette faktisk betyr for oss, sier Høybråten. 

– Det er derfor maktpåliggende at Norge fortsetter å legge press og bruker alle kanaler for dialog slik at hjelpeorganisasjonene kan få gjort jobben sin og akutte behov for humanitær innsats blir møtt.

MicrosoftTeams-image (1).png

Foto: Naimat Rawan. 

Publisert: