Kirkens Nødhjelp signerer ny avtale for nødhjelp og kampen mot fattigdom

Kirkens Nødhjelp har signert en ny samarbeidsavtale med Norad. Avtalen legger grunnlaget for det langsiktige arbeidet i kampen mot fattigdom, nød og urett.

signering1.jpg

Den nye avtalen med Norad ble undertegnet av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp torsdag.

– Det er en stor tillit vi blir vist til å gjøre en innsats der vi er best, blant annet ved å sikre rent vann og gode sanitære forhold, bekjempe kjønnsbasert vold, jobbe for fred og mot ulikhet. Det er en styrke at Kirkens Nødhjelp arbeider med lokale partnere, herunder kirker og religiøse ledere. Sammen med våre partnere og ansatte skal vi levere resultater som forventes og vise oss denne tilliten verdig, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Stor og viktig avtale

Den nye avtalen er den største Kirkens Nødhjelp har signert med Norad. Det er også den største avtalen Norad har inngått med en bistandsorganisasjon. Avtalen er på drøyt 350 millioner kroner per år og favner bredden av Kirkens Nødhjelps ekspertise innen vann, sanitær og hygiene, kjønnsbasert vold, fred og beslutningspåvirkning i 19 land.

– Kirkens Nødhjelp har oppnådd meget gode resultater. Mange av deres partnere er trosbaserte aktører som spiller en viktig rolle, ikke minst nå når koronakrisen truer. Kirkens Nødhjelp har spesialisert seg på tjenester innen vann, sanitær og hygiene. Vi vet at også tilgang på vann og bedre hygieniske forhold vil ha stor betydning i denne situasjonen, ikke minst for utsatte og sårbare grupper, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

 – Kirkens Nødhjelp mottar stor støtte fra støttespillere i Norge, enkeltpersoner og menigheter. Denne avtalen vil gjøre oss i stand til å hjelpe enda flere mennesker som lever i fattigdom og urett, sier Høybråten.

Kjemper for bærekraftsmålene

Kirkens Nødhjelps overordnede mål for Norad-avtalen er å bidra til inkluderende og rettferdige samfunn i de landene der vi jobber. Avtalen forener styrking av sivilt samfunn, tros- og livssynsminoriteters rettigheter og regionbevilgninger. Kirkens Nødhjelp vil også fortsette å spille en sentral rolle i kampen for å nå FNs bærekraftsmål.

– I en svært krevende situasjon med koronapandemien, er det viktigere enn noensinne at verden jobber videre med å forbedre livet til de aller mest sårbare. Kirkens Nødhjelp er en organisasjon med mye erfaring og kunnskap. Med denne avtalen vil de fortsette å være en sterk samarbeidspartner i kampen for å nå bærekraftsmålene, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Last ned høyoppløselig bilde her

Bildtekst: Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein signerte torsdag den nye samarbeidsavtalen med Norad. Foto: Sondre Olsen, UD

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Markus Plementas, kommunikasjonsrådgiver

Tlf. 481 74 239 eller e-post: markus.plementas@nca.no