Klar for ny aksjonsdugnad

Når bøssebærerne i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon sendes ut 22. og 24. mars, står et stort apparat av ansatte og frivillige over hele landet bak. Kirkens Nødhjelps regionskoordinatorer har gleden av å se det lokale engasjementet på nært hold.

Kirkens Nødhjelps regionskoordinatorer er klare for ny aksjonsdugnad
 
Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uka før palmesøndag. Før den tid har Kirkens Nødhjelps store maskineri rundt om i de ulike regionene vært i sving i flere måneder allerede. Sammen med menigheter og lokalmiljøer mobiliserer de hvert år til den store dugnaden fasteaksjonen er.
 
Er du en av de som skal arrangere aksjon i år? På fasteaksjonen.no finner du alt du trenger av ressurser og materiell! 
 

Menighetenes aksjon

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Anne-Marie Helland flommer over av lovord om alle de ansatte og frivillige som står på for fasteaksjonen. 
 
- Fasteaksjonen er menighetenes aksjon. Den viktigste støtten Kirkens Nødhjelp har i vårt daglige arbeid, er det frivillige engasjementet i menighetene. Dette gjelder ikke minst i fasteaksjonen, understreker hun. Helland oppfordrer menighetene til å benytte seg av kompetansen hos Kirkens Nødhjelps regionkoordinatorer i arbeidet med fasteaksjonen. 
 
- Regionskoordinatorene er en utrolig viktig ressurs. De skal stimulere til økt engasjement for internasjonal diakoni og sitter på et vell av kunnskap om Kirkens Nødhjelps arbeid, sier hun. 
 

Forventningsfulle "ferskinger"

Johanne Walle og Victor Berge Skimmeland er Kirkens Nødhjelps regionskoordinatorer i henholdsvis Oslo, Asker og Bærum og Vestfold og Buskerud. De startet begge i Kirkens Nødhjelp i 2014 og jobber nå med sin første fasteaksjon som regionskoordinatorer. 
 
- Jeg ser frem til å jobbe tett med Kirkens Nødhjelps mange frivillige i min region. Det er et stort og viktig arbeid som gjøres lokalt, og dette ønsker jeg å bidra til å styrke. Vi er helt avhengige av gode medarbeidere i hele regionen for å få til det viktige arbeidet som vi i Kirkens Nødhjelp ønsker, sier Victor.
 
Johanne Walle er imponert over alle de lokale kreftene hun møter i jobben sin.
- Min erfaring, spesielt fra arbeidet med høstens TV-aksjon, er at det er mange engasjerte og dyktige folk som får til ting lokalt. Det er veldig inspirerende å møte dette engasjementet, og jeg gleder meg veldig til å møte mer av dette fremover, sier hun. 
 

Må bygge lokalt eierskap

Victor har jobbet med menigheter, konfirmanter og fasteaksjon de siste åtte årene. Han har også vært distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp og engasjert i å forankre fasteaksjonen lokalt. 
 
- Min erfaring er at fasteaksjonen har ulike lokale uttrykk, og at dette er en styrke. Vi må jobbe videre med å bygge det lokale eierskapet, sier han.
 
Johanne er opptatt av betydningen av Kirkens Nødhjelps arbeid og hva aksjonen betyr i mange lokalmiljøer. 
 
- Fasteaksjonen er en mulighet for konfirmantene og resten av menigheten til å bli kjent med en viktig tematikk. I tillegg gir vi også ulike handlingsalternativer i påvirkningskampanjen. Vi kan faktisk bidra i arbeidet med en løsning. Dette er det utrolig viktig å kommunisere, påpeker hun.
 
Finn materiell og ressurser til å arrangere aksjon på fasteaksjonen.no!

Publisert: