Klare forventninger til Norges nye lederrolle

Norge har sammen med Sør-Afrika fått en lederrolle i Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, et lovende globalt samarbeid for å akselerere utvikling, produksjon og rettferdig tilgang til COVID-19-tester, behandlinger og vaksiner. - Norges oppgave er å løfte kollektive svar på pandemien som er rettferdige, og ikke forsterker den økende ulikheten i verden, sier noen av Norges ledende nødhjelps- og bistandsorganisasjoner.

sammen2.jpg

Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Leger uten Grenser har klare forventninger til Norges nye lederrolle i kampen mot pandemien:

- Et slikt lederskap er en anerkjennelse til den rollen Norge har spilt på vaksineområdet spesielt, og i global helse generelt, gjennom en årrekke. Det legger et stort ansvar på Norge om også å vise lederskap ved å gå foran og snarest oppfylle erklærte intensjoner om full norsk deltakelse i Covax-samarbeidet. Det er mye som gjenstår før en solidarisk fordeling av vaksiner er på plass, sier organisasjonene.

Mange av verdens internasjonale helseorganisasjoner har med dette samarbeidet gått sammen for å skape en slagkraftig global løsning som vil sikre rettferdighet i tilgang og fordeling av tester, vaksiner og behandlinger over hele verden.

- Dette er en krevende oppgave. Sterke nasjonale og kommersielle interesser er i spill, og truer med å undergrave det globale samarbeidet. Norges oppgave er å løfte kollektive svar på pandemien som er en av de største kriser verden har stått overfor. For å sikre solidarisk fordeling av vaksine og helsehjelp, trengs det åpenhet og medvirkning fra egen befolkning i alle land, sier organisasjonene.

Organisasjonene forventer:

  • At Norge bidrar til et sett av kriterier for prioritering og rettferdig fordeling som sikrer at de befolkningsgrupper som er mest utsatt blir tilgodesett uavhengig av hvor de bor. Det gjelder både for testing, behandling og vaksiner.
  • At Norge går i bresjen for at stater - når de har vaksinert helsepersonell og den utsatte delen av egen befolkning - forplikter seg til å avgi ytterligere vaksiner til de samme målgruppene i stater som ikke har hatt samme tilgang på denne.
  • At Norge bidrar til å sikre åpenhet i alle prosesser, i alle deler av ACT-A.
  • At strategien bygger på aktiv deltakelse fra sivilsamfunnet både i den humanitære innsatsen, og når det gjelder å holde myndigheter ansvarlig for at vedtatte spilleregler følges.
  • At alle som står i frontlinjen i kampen mot pandemien, som helsepersonell og humanitære hjelpearbeidere, blir sikret vaksinering.
  • At innsatsen mot Covid19 bidrar til å bygge helsesystemer i landene og dermed øker kapasitet og motstandskraft på lengre sikt.
  • At myndigheter gjennom de avtaler som inngås om vaksineproduksjon sikrer seg mot at produksjon av andre livsviktige vaksiner, f.eks. til barn, ikke fortrenges.
  • At Norge tar tak i mangelen på konkrete strategier for kunnskaps- og teknologideling.
  • At Norge i lys av de dramatisk økende humanitære behov som pandemien har medført fastholder høye ambisjoner når det gjelder akutt nødhjelp og langsiktig bistand.

På bildet: Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten sammen med utviklingsminster Dag Inge Ulstein i landsbyen Bushumba utenfor Bukavu i Kongo (DRC). Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp.

Publisert: