Kirkens Nødhjelp til stede på Arendalsuka 

14. august til fredag 18. august ble Arendalsuka 2023 arrangert. Kirkens Nødhjelp var til stede og arrangerte flere samtaler som var knyttet til tematiske områder vi ønsker å løfte politisk: Kampen mot fattigdom, urettferdighet, skatt, utvikling, sult og klimaendringer.

Screenshot 2023-08-21 at 09.50.35_png.jpg

Uken i Arendal har vært svært innholdsrik. Her er tre høydepunkter:

  1. Arrangementet “Slik kan Norge ta lederskap for klimafinansiering” hvor rapporten «Hvis ikke Norge, hvem?» ble diskutert, viste bred politisk og faglig støtte til hovedanbefalingene i rapporten: 
  • Norge bør investere stort i en garantiordning som legger til rette for private klimainvesteringer i lavinntektsland.
  • Norge bør legge mer penger inn i klimainvesteringsfondet som administreres av Norfund, utenfor bistandsbudsjettet.

Rapporten er skrevet av et utvalg med eksperter innen økonomi, grønn omstilling, bistand og politikk, og er nedsatt av organisasjonene Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Caritas og Flyktninghjelpen. Utvalget er ledet av tidligere klima- og miljøminister, Vidar Helgesen. 

  1. Kirkens Nødhjelp har lenge arbeidet for en egen global skattekonvensjon for å bekjempe skattetriksing, skatteflukt og skatteunndragelse som tapper fattige land for ressurser. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim lovte under den store utviklingsdebatten at Norge skal ta lederskap internasjonalt i dette arbeidet. Det er et viktig gjennomslag.

  2. Vi arrangerte et eget seminar om tilgang til helse for alle, sammen med UNICEF og Redd Barna. At man blir syk, skal ikke bety at man havner i fattigdom. Det er svært gledelig at Utviklingsministeren under Den store utviklingsdebatten, slo fast at global helse vil være høyt prioritert av regjeringen framover.

Vi var også med på å arrangere samtaler om klimatilpasning, om sult og matsikkerhet, sammen med Plan Norge, Utviklingsfondet, Norges Vel, Caritas og Care. I tillegg hadde vi et arrangement om den globale gjeldskrisa, som svært mange fattige land står i. SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Redd Barna, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Spire, Changemaker, Fellesrådet for Afrika og Attac Norge var med å arrangere. 

4444.jpeg

 Takk til alle som kom på arrangementene, for gode diskusjoner og godt samarbeid!