#VOLDTEKTerVÅPEN

Kirkens Nødhjelps arbeid

Kirkens Nødhjelps arbeid

Kirkens Nødhjelp er en diakonal organisasjon som på oppdrag fra norske menigheter og kirkelige organisasjoner arbeider for å utrydde fattigdom og urettferdighet sammen med mennesker over hele verden. Diakoni er kristen tro omsatt i handling og uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Vår visjon er: Sammen for en rettferdig verden.

Gjennom Kirkens Nødhjelps trosbaserte identitet, har vi en lang historie med mobilisering av religiøse ledere for å fordømme kjønnsbasert vold, påvirke for helsetjenester for fattige og marginaliserte, og for å endre holdninger og praksiser som beviselig reduserer vold.

Kirkens Nødhjelp jobber aktivt med å tilby et bredt spekter av tilbud til overlevende av alle typer kjønnsbasert vold. Overlevende trenger ikke bare tilstrekkelige og rimelige helsetjenester, men også psykososial støtte for dem og familien, for å sikre reintegrering i samfunnet etter avskyelighetene. Kirkens Nødhjelps jobber derfor med lokalsamfunnspartnere for å styrke kapasiteten til flere tjenester for overlevende, og for å påvirke beslutningstakere både lokalt, nasjonalt og regionalt.

Kirkens Nødhjelps program med kjønnsbasert vold drives i: Nord-Irak, Libanon, den Demokratiske Republikken Kongo, Mali, Somalia, Sør-Sudan, Etiopia, Sudan, Malawi, Zambia, Guatemala, Myanmar, Pakistan, Burundi og rundt Tsjadsjøen.

Tilbake

Støtt Kirkens Nødhjelps arbeid

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned