Krigens tause våpen

Hva er seksuell vold, og hvilke skader skaper det?

De 90 prosentene ingen hører om

De 90 prosentene ingen hører om

Fatima var 14 år da hun gikk til politiet i Mogadishu for å anmelde en sjåfør som hadde voldtatt henne. I stedet for å ta henne på alvor beskyldte politiet Fatima for å være prostituert og de fengslet henne. En av politivaktene dopet henne ned og voldtok henne. Det skjedde etterhvert flere ganger mens Fatima var fengslet. Tanten hennes klarte til slutt å frigjøre henne, og Fatima fikk hjelp ved et voldtektssenter i Mogadishu. Historien ble fortalt til nyhetsbyrået AFP, og er et av mange eksempler på hvorfor mange av de som overlever seksuell vold forblir tause om det som har hendt.

Det er ikke mulig å si hvor mange som blir utsatt for seksuell vold, men man antar at mørketallene er store. FNs spesialutsending for seksuell vold i krig og konflikt anslår at det for hver eneste innrapporterte voldtekt i en konflikt er mellom ti og tjue voldtekter som ikke blir meldt fra om14. Med andre ord blir bare under ti prosent av tilfellene dokumentert – verden har altså sett «toppen av isfjellet».

Skam og frykt for å bli utstøtt fra lokalsamfunnet er noen av årsakene til at mange velger å holde de traumatiske opplevelsene for seg selv. I tillegg er tilliten til rettsvesen og politi veldig lav i flere land. For eksempel står politiet i Kongo selv på FNs liste over grupper som står bak seksuell vold15.

Spesielt mange menn ser det som veldig vanskelig å fortelle andre om overgrepene de selv har vært utsatt for. Selv om de kan fortelle om overgrep de har vært vitne til, så sitter det langt inne å fortelle om overgrep de selv har vært utsatt for. Dette antas å ha sammenheng med en frykt for å bli stemplet som homofil, eller «mindre mann» om man forteller om det som har skjedd. I flere land hvor seksualisert vold er utbredt, så er også homofili forbudt ved lov, og dette hever terskelen for å fortelle om overgrepene enda mer16. I noen land kan man også risikere å bli arrestert ved å fortelle om overgrep fra en av samme kjønn17.

Menn som har vært utsatt for seksuell vold har over lengre tid blitt oversett i hjelpearbeidet som blir gjort for overlevende av seksuell vold. Det er stor mangel på kunnskap og statistikk når det gjelder omfanget av mannlige overlevende, som enten har blitt utsatt for voldtekter, eller har blitt tvunget til å gjennomføre voldtekter på andre18. Men en studie fra Kongo viser at 23,6 prosent av de spurte mennene hadde opplevd seksuell vold, mot 39,7 prosent av kvinnene19. Dette forteller oss at seksuell vold mot menn er langt mer utbredt enn det de offentlige tallene forteller oss.

Mangelen på rapportering og statistikk er et vedvarende problem. Underrapporteringen av seksuell vold gjør det vanskelig å identifisere og hjelpe de overlevende. Å ikke fortelle andre kan også føre til psykiske problemer, langvarige helseplager og en destruktiv oppførsel som går utover familie og venner20.

Neste kapittel:

De som voldtar - Opprørere, soldater, politi og FN

Tilbake