Kriserammede Sudan

Væpnet konflikt har fordrevet mer enn 400 000 mennesker i Sudan bare i år og har ført til mer enn tre millioner internt fordrevne de siste to tiårene. I følge FN er nær en tredjedel av befolkningen i Sudan avhengige av humanitær hjelp for å overleve.

Sudanartikkel.jpg

Kirkens Nødhjelp har vært i Sudan siden 1972, og tross den svært spente og uavklarte situasjonen i landet, fortsetter vi å levere blant annet livsnødvendig helsehjelp og vann i flere utsatte og sårbare områder.

- Folk mangler det aller meste, som mat, vann, helsehjelp drivstoff og ikke minst sikkerhet. Vi er på plass i en rekke av landets mest sårbare områder, der folk er helt avhengig av hjelp, sier Berte Marie Ulveseter, Kirkens Nødhjelps landdirektør i Sudan.

Militærkupp

Etter mer enn tre tiår med et undertrykkende regime gikk militære og sivile ledere i 2019 sammen om en overgangsavtale som etter planen skulle styre Afrikas tredje største land fram mot frie valg i 2023. Mandag forrige uke oppløste landets øverste general landets regjering, et nytt millitærkupp var et faktum. Den siste uken har titusener protestert i gatene, og mange er drept og såret.

Som følge av militærkuppet, har flere land gått inn for å fryse bistandsmidler og internasjonal økonomisk hjelp til landet. Dette advarer Kirkens Nødhjelp sterkt i mot.

Katastrofale følger

- Nå må Norge og verdenssamfunnet stå opp for Sudan og hjelpe en svært sårbar sivilbefolkning. Dette er definitivt ikke tidspunktet å fryse hjelpen, og noe slikt kan raskt få katastrofale følger, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

- Nå må Norge og verdenssamfunnet sørge for å få hjelpen fram. Uansett hvor uavklart situasjonen er, kan vi ikke snu ryggen til det sudanske folket nå, sier Høybråten.

50 år med humanitær hjelp

Kirkens Nødhjelp har i snart femti år sørget for humanitær hjelp i Sudan, både kort og langsiktig.  Vi arbeider i Khartoum, Sør-, Vest- og Nord-Kordofan, Den hvite Nilen og i Sør-, Sentral- og Nord-Darfur. Vårt arbeid er hovedsakelig rettet mot folk som har blitt rammet av konflikt, internt fordrevne personer, flyktninger og sårbare vertssamfunn. Kirkens Nødhjelp i Sudan skaper verdige, styrkede og motstandskraftige lokalsamfunn ved å sørge for og sikre bærekraftig økonomisk utvikling av lokalsamfunn, kjempe mot kjønnsbasert vold og levere vann, sanitær- og hygiene-tjenester.

Foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland. 

Publisert: