Line Isegran er Kirkens Nødhjelps nye HR-direktør

Line har vært ansatt i Kirkens Nødhjelp siden 2020 og har ledererfaring fra Fretex Miljø AS, hvor hun også har vært med i ledergruppen i over 12 år. Hun har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

5780d4e1-ab64-45ad-ad55-591744311a7b.png

- Line har med sin erfaring og kompetanse bidratt til å løfte organisasjons- og lederutviklingen i Kirkens Nødhjelp og har tatt lederansvar i sin tid som konstituert HR-direktør. Jeg er glad for at hun nå går inn i denne rollen på permanent basis, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.