Live: Moddi for Kirkens Nødhjelp

Velkommen til direktestrømmet konsert med Moddi onsdag 25. mars kl. 21:00!

90672362_10156320233679364_215061025534246912_o.jpg

Se konserten (under) her

1 av 9 mennesker mangler i dag tilgang på rent vann. I kampen mot korona er håndvask og hygiene livsviktig, og kampen kan ikke vinnes uten en global dugnad. Kirkens Nødhjelp er allerede tilstede i 30 av de mest sårbare landene i verden, og er for fullt i gang med å skaffe mange mennesker rent vann og sanitære tjenester, i tillegg til opplæring og smitteforebygging.

Inntektene fra konserten går til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Aksjonen bidrar til å gi mennesker tilgang til rent vann og gode sanitære forhold. Les mer om Fasteaksjonen her