Live: Sigvart Dagsland for Kirkens Nødhjelp

Hør en av Norges dyktigste vokalister direkte fra egen stue! Førstkommende søndag kl. 18.00 sender Kirkens Nødhjelp live-stream konsert med selveste Sigvart Dagsland.

digital konsert fb banner.jpg

3 milliarder mennesker mangler tilgang til rent vann i sin egen bolig. I kampen mot korona er håndvask og hygiene livsviktig, og kampen kan ikke vinnes uten en global dugnad. Kirkens Nødhjelp er allerede til stede i 30 av de mest sårbare landene i verden, og er for fullt i gang med å skaffe mange mennesker rent vann og sanitære tjenester, i tillegg til opplæring og smitteforebygging.

Inntektene fra konserten går til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Aksjonen bidrar til å gi mennesker tilgang til rent vann og gode sanitære forhold.