Malawi hardt rammet av covid-19

Overfylte sykehus, få respiratorer og foreløpig ingen vaksine. Det er situasjonen i Malawi, som nå rammes av den andre smittebølgen av covid-19.

IMG_2456.jpg

Nylig innførte Malawis president flere tiltak for å hindre smitte av covid-19 i landet. Et av tiltakene er påbud om bruk av munnbind på alle offentlige steder. Foto: Francis Botha/NCA.

– Det er et helt annet alvor i befolkningen nå enn før jul. Smittetallene har eksplodert, sykehusene er overfylte, og landet, med 18 millioner innbyggere, har kun mellom 15 og 20 respiratorer, sier Håvard Hovdhaugen, landrepresentant for Kirkens Nødhjelp i Malawi.

27. januar var det registrert 12.470 tilfeller av covid-19 i Malawi, ifølge Det Europeiske smittevernbyrået (ECDC). Siden pandemien brøt ut i vår har helsemyndighetene i landet registrert 540 dødsfall som følge av covid-19. 351 av disse er kun registrert i januar. I tillegg er det grunn til å tro at det er store mørketall.

Innførte portforbud

Den dramatiske økningen i antall smittede de siste ukene førte til at Malawis president Lazarus Chakwera innførte portforbud fra 17. januar. 

– I tillegg ble skoler og universiteter stengt, og det ble innført flere nye tiltak som blant annet påbud om bruk av munnbind på offentlig plass, sier Hovdhaugen.

Et helsevesen i krise

Helsevesenet i Malawi var allerede overbelastet før pandemien. Det er anslått at nærmere 800 til 900 helsearbeidere har blitt smittet av covid-19, og det er registrert flere dødsfall blant disse. Nå er situasjonen kritisk.

– Det er stort behov for medisinsk utstyr til å kunne behandle covid-19 pasienter. Helsevesenet mangler blant annet respiratorer, smittevernutstyr og oksygenflasker. Flere privatpersoner har nå startet innsamlingsaksjoner på sosiale medier, for å skaffe penger til respiratorer og annet utstyr helsevesenet trenger, sier Dunia Phiri Mphande, helsekoordinator for Kirkens Nødhjelp i Malawi. 

Kan få vaksine først i juni

Når Malawi vil få tilgang til en vaksine mot covid-19 er fortsatt usikkert, men myndighetene har antydet at det først vil skje i juni. 

– De mest utsatte gruppene vil få vaksinen først. I første omgang er myndighetenes mål å vaksinere rundt 20 prosent av befolkningen. Gitt at man får tilgang til det antallet vaksiner som trengs, sier Hovdhaugen.

Haster å sikre godkjente vaksiner

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i kirkens Nødhjelp, mener det nå haster å sikre at godkjente vaksiner også kommer lavinntektsland som Malawi til gode. 

– Gjennom den globale ordningen COVAX, der Norge er med i ledelsen, har man sikret både doser og penger. Men det trengs mer av begge deler for å kunne sikre lavinntektsland tilgang til en vaksine mot covid-19. I tillegg må tempoet gå raskere, sier Høybråten.