Myanmar to år etter kuppet: – Befolkningen lider

I Myanmar fortsetter sivilbefolkningen å betale en høy pris. Vold, angrep og sammenstøt rammer sivile uten tegn til forbedring.

MicrosoftTeams-image.png

To år etter maktovertakelsen i Myanmar rammes sivile stadig av aktive kamphandlinger. På toppen skaper inflasjon og kraftig redusert matproduksjon enorme utfordringer som presser matprisene opp på nivåer som mange familier ikke har råd til. Illustrasjonsfoto: Håvard Bjelland/ Kirkens Nødhjelp.

I morgentimene 1. februar 2021, noen timer før den demokratisk valgte regjeringen National League For Democracy (NLD) skulle møtes for første gang etter valget i 2020, tok militære styrker i Myanmar over makten i landet. Maktovertakelsen utløste en voldsom politisk, sosioøkonomisk og humanitær krise.

Kamphandlinger og angrep har ført til sivile lidelser og en reversering av utviklingsfremskritt de siste årene. Nær halve landet anslås å leve i fattigdom, ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

Drap og masseflukt

OCHA rapporterer om at nesten tre tusen mennesker har blitt drept siden maktovertakelsen. Nesten 1,2 millioner mennesker flyktet fra hjemmene sine siden kuppet uten tegn til forbedring i 2023. Over 70.000 av dem skal ha forlatt landet siden militærkuppet. De kommer i tillegg til over 1 million andre, inkludert hoveddelen av landets muslimske Rohingya befolkning, som har flyktet fra vedvarende forfølgelse og angrep de siste tiårene.

– På toppen av det hele skaper inflasjon, aktive kamphandlinger og kraftig redusert matproduksjon enorme utfordringer som presser matprisene opp på nivåer som mange familier ikke har råd til, sier Margrethe Volden, seksjonsleder for Midtøsten og Asia i Kirkens Nødhjelp.

Krevende for hjelpearbeidere

Til tross for enorme humanitære behov har bistanden til Myanmar i liten grad nådd frem til de som trenger det mest.

– Menneskerettighetsaktivister er under sterkt press og den alvorlige situasjonen gjør det krevende for våre partnere å operere i landet. Det er en kamp om å nå frem til de som trenger det mest, sier Volden.

Dette gjør vi:

Kirkens Nødhjelp har jobbet i landet siden 2008, men har støttet prosjekter i Myanmar helt tilbake til 1990-tallet. I 2017 etablerte Kirkens Nødhjelp og den danske søsterorganisasjonen Folkekirkens Nødhjælp (DanChurchAid) et samarbeidsprogram i landet.

Sammen gir vi støtte til befolkningen i Myanmar via humanitær bistand og langsiktig utviklingshjelp. Gjennom lokale partnere arbeider vi for å nå ut til marginaliserte og sårbare grupper i Myanmar.

– Jenter og kvinner i konfliktfylte eller kriserammede områder som i Myanmar har langt større risiko for å bli utsatt for seksuell vold og diskriminering. Vi arbeider for å bedre vilkårene til ofre og for å forebygge kjønnsbasert vold og diskriminering.

Publisert: