Når hjelpen er nær

Lokale organisasjoner får en forsvinnende liten andel av midlene til det som utgjør verdens humanitære bistand.

kirke1.jpg

«Som kristne tror vi at Gud vil hjelpe, og nå er det vår misjon å hjelpe så mange vi kan. Vi skal gjøre det med verdighet, for dette er mennesker akkurat som deg og meg».

Ordene tilhører Fader Zidad Haddad i kirken Basilica of Our Lady of the Miraculous Medal. Slik de lød da han nylig viste Kirkens Nødhjelps team rundt i kirkerommet og de mange tilhørende bygningene i et vakkert, men nå rasert område i sentrum av Beirut.

Noen minutter over klokken seks på ettermiddagen tirsdag 4. august ble alt dette i løpet av få sekunder omgjort til et istykkersprengt virvar av glass og treverk, metall og takstein, skadde, sjokk og frykt for kirkens 25 ansatte.

«At ingen ble drept eller hardt skadet er knapt til å fatte, det må ha vært noen som passet på oss», sier Fader Zidad, og fortviler likevel over de enorme skadene. For kirken hans vil, i en fortvilet situasjon for befolkningen i Beirut, hjelpe dem som trenger det som aller mest.

kirke100.jpg

Knapt tre dager etter den katastrofale eksplosjonen var kirken i full sving med å lage og distribuere mat. Med støtte fra Kirkens Nødhjelp og våre partnerorganisasjoner Middle East Council of Churches og International Orthodox Christian Charities fortsetter og utvider en rekke andre kirker og menigheter denne innsatsen. For sine menigheter og naboer, for sine medmennesker i nød. Ifølge FN står over halvparten av Libanons befolkning i fare for å havne i en matkrise i kjølvannet av eksplosjonen. Men den hardt prøvede befolkningen trenger også hygieneartikler, psykososial støtte og rehabilitering av ødelagte hjem. Og dette er nå fokuset for vårt nødhjelpsarbeid på bakken i Beirut.

En av Kirkens Nødhjelps aller største styrker er vår tilstedeværelse i områder av verden som er mest sårbare for kriser og katastrofer. Enten gjennom våre egne lokale samarbeidspartnere, eller søsterorganisasjoner innen-for ACT Alliance; Et av verdens fem største humanitære nettverk som sikrer effektiv koordinering av arbeidet til 135 kirke- og trosbaserte bistandsorganisasjoner i 120 land.

Overalt finnes det en kirke, en moské, en synagoge eller et tempel. Og det er akkurat her den virkelige lokalkunnskapen finnes. Den vi trenger for å kunne nå helt fram med effektiv nødhjelp - til dem som trenger det som aller mest.

Da koronaviruset i våres spredte seg og raskt ble til en epidemi som snudde om på en hel verden, ble også bistandsorganisasjonene rammet. Det vil si innsatsen og det arbeidet som hver dag gjøres for millioner av sårbare mennesker. Mens viruset ikke kjenner noen grenser, ble grenseoverganger og forsyningsveier stengt. Internasjonale hjelpearbeidere fikk reisestopp, og mange ble sendt hjem til sine respektive organisasjoner og land. Mye stoppet opp. I land som lenge før Covid-19 hadde store hjelpebehov, og som mangler grunnleggende forutsetninger for å håndtere en ytterligere krise.

På tross av store og krevende utfordringer også for Kirkens Nødhjelp har vårt arbeid i stor grad kunnet fortsette. Gjennom våre lokale søsteroganisasjoner og samarbeidspartnere på bakken. Fordi det er her de hører hjemme, det er her de har sitt daglige arbeid. Før og etter Covid-19.

Mens vestlige ikke-statlige organisasjoner ofte får solid og mangeårig støtte som gjør at de kan planlegge og vokse langsiktig, får lokale organisasjoner en forsvinnende liten andel av midlene til det som utgjør verdens humanitære bistand. Dette er en ond syklus som gjør at lokale frivillige organisasjoner i svært stor grad er avhengige av velfinansierte kollegaer i vår rike del av verden.

I en av de største krisene verden noensinne har stått overfor, har viktigheten og betydningen av de lokale organisasjonene kanskje mer enn noen gang blitt tydeliggjort. De har ikke latt seg stoppe av stengte grenser og innreiseforbud. Under svært krevende forhold, har deres arbeid fortsatt ufortrødent. Fordi de har tilstedeværelsen, lokalkunnskapen og tilgangen ingen andre har. Takket være vår sterke lokale forankring har vi vært i stand til å trappe opp i kampen mot Covid i 22 land.

Det er derfor Kirkens Nødhjelp vil fortsette å bygge og forsterke vårt samarbeid med lokale partnere. I land som Libanon, Somalia, Syria, Malawi og Haiti. Fordi dette er kostnadseffektiv og direkte hjelp som virker. Enten det nå handler om langsiktig styrking av sivilsamfunn, freds-bygging eller akutt nødhjelp i katastrofer. Det er derfor vi mener at lokale partnere bør få en langt større del av de milliardene som hvert år går til å gjøre verden mer rettferdig.

For igjen å sitere Fader Zidad i nå så ødelagte Beirut: "Vi kjenner menigheten, alle menneskene som bor i vårt nærområde. Ikke minst de mest sårbare".

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. 

Opprinnelig publisert i Dagen 15. september 2020. 

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp.