Når milliardene renner ut av skattekisten

Kirkens Nødhjelp har mange gode forslag til hvordan vi kan stanse selskapene som unngår å betale skatt, eller stanse dem som ulovlig flykter med sin kapital. Her er tre av våre viktigste forslag.

Da Kirkens Nødhjelp ba tusen nordmenn om å ta stilling til påstanden «regjeringen bør jobbe for regler som gjør det vanskeligere å gjemme penger i skatteparadis», så 88 prosent seg delvis eller helt enig i påstanden. Bare to prosent var delvis eller helt uenig i påstanden. Undersøkelsen ble utført av Norstat på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp.

Bilder av karibiske øyer.

"Skatteparadis er land eller områder som kjennetegnes ved at de har forskjellige skattesystemer for lokale innbyggere og utlendinger.

Skatteparadis tilbyr ikke bare utlendinger lav eller ingen skatt, men også anonymitet og enkle, raske og fleksible regler for registrering."

- Tax Justice Network Norge

1600 milliarder kroner

Det er kanskje ikke vanskelig å vere uenig i at det er en uting å gjemme bort penger i skatteparadis, men undersøkelsen er likefullt et varsel til regjeringen om at det norske folk ikke har inntrykk av at dem gjør nok. Og det er Kirkens Nødhjelp enig med det norske folk i.

Skatteunngåelse er blitt et enormt problem, spesielt for utviklingsland. I følge Tax Justice Network taper utviklingsland rundt 1600 milliarder kroner i fordi flernasjonale selskap finner lovlige måter til å unngå skatt. Norge blir også rammet av at personer og selskaper tar med seg pengene til et skatteparadis og unnlater å betale skatt for verdiene de skaper i Norge. Så dette angår oss direkte, men enda mer utviklingslandene som ikke har like mye som oss.

Kirkens Nødhjelp har minst tre forslag til hva den norske regjeringen kan gjøre:

  1. Åpenhet: Vi trenger mer åpenhet om hvem som eier de ulike selskapene. Paradise Papers avslørte blant annet at Oljefondet var medeiere i Glencore – et firma med tette bånd til Kongos president, som igjen står ansvarlig for en stadig forverret situasjon i Kongo. Så lenge vi ikke vet hvem vi samarbeider med, risikerer vi å samarbeide med folk vi ikke vil ha noe med å gjøre.
  2. Rapportering: Vi vil at alle norske selskap rapporterer om hva de betaler i skatt til andre land de opererer i. Altså en såkalt land-for-land-rapportering. Vi trenger også en bedre rapportering for å skjønne mer av selskapene sine strukturer, og med rapportering vil det også bli enklere å gå selskapene i sømmene – for å se om de betaler det de faktisk skal.
  3. Opprette et mellomstatlig skatteorgan i FN: Det trengs et nytt regelverk. Et globalt skatteorgan i FN, der også utviklingsland får en tydelig stemme trengs for å utvikle regler som fungerer effektivt for alle land. Dagens skattesystem er utdatert, og vi trenger et nytt.

Vårt forslag for nytt system er å behandle selskaper slik de også ser på seg selv – altså som ett selskap. Ett selskap som har et totalt globalt overskudd. Deretter fordeler vi overskuddet etter en formel til de ulike landene selskapet opererer i. Da forsvinner behovet for skatteparadis for flernasjonale selskap. Denne måten å skattlegge på kalles «enhetlig skattlegging» og støttes av Tax Justice Network.

Kirkens Nødhjelp har en kampanje gående sammen med Changemaker og KFUK-KFUM Global. Du kan bli med på kampanjen og skrive under på våre krav om et nytt skattesystem under:

Fattige land taper milliarder på grunn av selskapers og rike menneskers skattejuks.

Vi må få et bedre og mer moderne
internasjonalt skattesystem!

Kirkens Nødhjelps logo, KFUK-KFUM Globals logo, Changemakers logo

Publisert: