Nødhjelp til Nord-Irak

Kirkens Nødhjelp er i gang med nødhjelpsinnsats til de overlevende og de som er på flukt fra overgrepene terrororganisasjonen IS begår i Nord-Irak.

Kirkens Nødhjelps nødhjelpslager utenfor Oslo. Her ser vi blant annet vannrenseutstyr. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

20 tonn med vannutstyr og latriner fra Kirkens Nødhjelps beredskapslager i Oslo er nå på vei til byen Erbil med ett av forsvarets Herculesfly. Mangelen på vann er prekært, og i samarbeid med UNHCR skal utstyret skal sikre trygt drikkevann til minimum 10 000 mennesker i noen av de mest utsatte områdene.

Fra Kirkens Nødhjelps beredskapslager i Dubai skal 520 familietelt flys inn i de samme områdene. Disse vil gi beskyttelse for over 3000 mennesker.

Gjennom katastrofefondet vårt har vi bevilget penger til nødhjelpspakker som blant annet inneholder rent vann, mat, ulltepper og hygienepakker. Dette blir distribuert gjennom vår partner Christian Aid som allerede er på bakken i Nord-Irak.

I Nord-Irak er det nå rundt en million internt fordrevne som bor i leire, parker, kirker, moskeer, på byggeplasser og på skoler. Rundt 21 000 bor allerede i teltleire, mens 12 nye camper er underveis og vil tilsammen huse 85 000 mennesker. Behovene er store, og vokser for hver dag.

I tillegg til behovene for vann, mat og husly er det et stort behov for traumehjelp etter at mange både har flyktet i all hast og sett sine egne bli drept. FN melder også om at kvinner fra minoritetsgrupper er kidnappet og blir holdt som gisler.

- Overgrepene vi er vitne til fra IS både i Syria og i Nord-Irak ryster oss, og det må føre til handling og oppvåkning. Når uskyldige sivile fra minoriteter som Yezidier og kristne drepes bestialsk, og vanlige muslimer flykter i hundretusentall, må vi gjøre alt vi kan for å hjelpe dem. Vi er nå i gang med et omfattende nødhjelpsarbeid i Nord-Irak og takket være giverpenger kan vi være raskt på plass, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Publisert: