Nordisk lederskap for global utvikling

Verden står overfor en rekke kriser. Norden bør ta et ansvar og opprettholde sin internasjonale lederrolle og øke ambisjonene for utvikling og humanitær bistand.

6 Malawi Syklonen Freddy Mars 2023 Foto Fracis Botha Kirkens Nødhjelp.png

Etter den tropiske syklonen Freddy i Malawi, mars 2023.
Foto: Fracis Botha/Kirkens Nødhjelp.

Vi lever i en tid hvor konflikter, klimaendringer, ekstremvær og sult øker. Etter flere tiår med framgang, har antallet mennesker som lever i fattigdom økt. Også barnedødeligheten i mange land har gått opp. Allikevel ser vi at alt for få ressurser mobiliseres for å håndtere disse utfordringene. 

I flere tiår har de nordiske landene tatt lederskap for å mobilisere internasjonale tiltak mot fattigdom, urettferdighet, og fremmet utvikling og humanitært arbeid. 

Norden har løftet verdier som menneskerettigheter, demokrati og likestilling. Verdier som i dag er under økende globalt press. 

Landene har lenge vært blant de som gir mest av sin bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand. Spesielt i kriser, når andre store bidragsytere kutter i bistand, er det helt avgjørende at Norden fortsetter å lede an og opprettholder denne støtten og sin internasjonale lederrolle.

Nordiske ACT Alliance ber om at regjeringene i våre land følger sine forpliktelser, og opprettholder støtten til internasjonal utvikling og humanitær bistand. Og sikrer integritet og kvalitet, i samsvar med internasjonale standarder og prinsipper.  

Om vi skal takle de globale utfordringene verden står overfor, er fleksibel og forutsigbar finansiering en forutsetning. Vi oppfordrer de nordiske landene til å ta ledelsen i gjennomføringen av bærekraftsmålene.

Norden bør ta sitt rettmessige ansvar for klimakrisen vi har i dag, og bidra med økt klimafinansiering. Norden må forplikte seg til å redusere utslipp og finansiere klimatilpasningstiltak og kompensasjon for tap og skade. Dette må skje i tillegg til bistandsbudsjettene, og ikke på bekostning av fattigdomsreduksjon.

Av: Dagfinn Høybråten, generalsekretær, Kirkens Nødhjelp

Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær, Danske Folkekirkens Nødhjælp

Tomi Järvinen, generalsekretær, Finn Church Aid 

Bjarni Gíslason, generalsekretær, Icelandic Church Aid

Erik Lysén, generalsekretær, ACT Church of Sweden

ACT Alliance er verdens største nettverk av trosbaserte humanitære aktører.

Publisert: