Norge gir økt humanitær støtte til Afghanistan

Over halvparten av den afghanske befolkningen er rammet av akutt sult. Nå vil Norge øke den humanitære innsatsen i landet gjennom Kirkens Nødhjelp og flere andre humanitære organisasjoner.

Bilde 1 Foto Zahrah Nabi Kirkens Nødhjelp..png

I løpet av 2022 vil 24 millioner afghanere oppleve akutt matusikkerhet. I Badakhshan-provinsen deler vi ut mat, rent vann, tepper og hygienepakker. Foto: Zahrah Nabi / Kirkens Nødhjelp.

I løpet av 2022 vil 24 millioner afghanere oppleve akutt matusikkerhet og ha behov for beskyttelse og humanitær bistand, ifølge FN. 

Nå vil Norge øke den humanitære innsatsen i landet med 86 millioner kroner. Pengene vil gå igjennom de norske humanitære organisasjonene Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Norcap, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp. 

– Den humanitære krisen i Afghanistan er enorm. Skal vi klare å stoppe den må alle land bidra. Det er svært positivt at Norge har bestemt seg for å øke den humanitære støtten til landet. Det er avgjørende for at situasjonen i landet ikke skal forverres ytterligere, og at grunnleggende tjenester som helse og utdanning ikke skal kollapse, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Stor sosial nød

Det har gått et halvt år siden Taliban tok makten i Afghanistan. Det førte til at det internasjonale samfunnet innførte en rekke økonomiske sanksjoner mot landet, og støtten til bistand ble trukket tilbake. 

Landet opplever nå en hard vinter med økonomisk kollaps og stor sosial nød. Staten har ikke penger, og mange offentlig ansatte har gått flere måneder uten lønn. 

FN frykter nå at en million barn vil dø av sult hvis de ikke får hjelp i tide. I tillegg mangler jenter og kvinner tilgang til kritiske helsetjenester. 

Deler ut tepper og telt

Kirkens Nødhjelp har nå pågående nødhjelpsarbeid i provinsene Samangan, Badakhshan og Kunduz og i Kabul.

Her bidrar vi med å gi husly og kontantutdelinger til internt fordrevne flyktninger. I tillegg deler vi ut tepper, telt og utstyr som isolerer mot kulde.

I 1979 startet Kirkens Nødhjelp et program med fokus på å hjelpe afghanske flyktninger. Arbeidet ble organisert fra vårt kontor i Pershawar i Pakistan. I 1996 ble det åpnet et kontor i Kabul. Siden den gang har vi arbeidet med å gi folk tilgang til rent drikkevann, sanitær- og hygienetjenester. I tillegg arbeider vi med klimasmart landbruk og å skape flere arbeidsplasser. 

Nå er vår viktigste oppgave å hjelpe de menneskene som er hardest rammet av den humanitære krisen i landet, og gjøre dem bedre rustet til å overleve vinteren.  

Bilde 2 Foto Zahrah Nabi Kirkens Nødhjelp..png

Flere hundre familier har fått hjelp til å klare seg gjennom den tøffe vinteren. Foto: Zahrah Nabi / Kirkens Nødhjelp.

 Hjelp oss å hjelpe mennesker i nød. Vipps til 2426.

Publisert: