Norge må kutte 53 prosent

Hvordan stopper vi de farlige klimaendringene, og hvem har ansvaret? Svaret vet vi. Og du kan passe på at Norge tar nok ansvar!

Det er i år Norge skal bestemme sitt klimamål. Norge trenger strengere klimamål, og du kan være med og heie fram klimakutt som virker.

Skriv under og lag ditt eget klimamål til kliaministeren her!

Styrer mot tre grader

Norge har forpliktet seg til å slippe ut 40 prosent mindre klimagasser enn i 1990, om elleve år. Akkurat nå er Norges klimagassutslipp så vidt høyere enn i 1990, så vi må gjøre store klimakutt de neste årene. Våre naboland Sverige og Danmarks utslipp er allerede 26 og 27,5 prosent lavere enn deres utslipp var i 1990.

Hvis vi skulle klare dette 40-prosentmålet om elleve år, og resten av verden skulle ha samme mål, vil det føre til en global oppvarming på nesten tre grader. Tre grader oppvarming vil være katastrofalt for verden.

Verdens klimaforskere er enige om at vi vil unngå noen av de absolutt verste katastrofene hvis vi klarer å holde den globale oppvarmingen til under 1,5 grader.

Norges ansvar

Derfor er målet i FNs klimaavtale 1,5 grader, og Kirkens Nødhjelp mener at Norge må forplikte seg til kutt som samsvarer med 1,5-grademålet.

Forskere i Stockholm Environment Institute har regnet seg fram til at Norges ansvar er å forplikte seg til 53 prosent kutt nasjonalt, sammenlignet med 1990-nivå. Mye mer enn 40 prosent, som er dagens mål. Dette ansvaret handler om hvor mye Norge har bidratt til klimaendringene, og hvilke ressurser og muligheter Norge har til å kutte i våre utslipp.

Verden har ikke blitt 1,5 grader varmere ennå, men klimaendringene har likevel fått enorme konsekvenser for mennesker mange steder i verden allerede.

I Somalia har klimaendringene allerede gjort enorme skader. I Puntland, ett av områdene hvor Kirkens Nødhjelp jobber i Somalia, har regnet uteblitt i fire år. Der er det nå store leire for internt fordrevne, der folk har flyktet fra tørke og konflikt. Alle i leirene har mistet dyrene som de levde av, og alt de har igjen er det de står og går i.

Flykter fra klima

Nå er det verre enn i 2014, da 250 000 mennesker døde. Det er ingen offisielle tall på hvor mange som er døde som følge av denne tørken, men de fleste av de vi har snakket med i leirene har mistet et barn eller familiemedlemmer.

Disse menneskene er klimafordrevne, og FN anslår at det er i underkant av en million klimafordrevne i Somalia. De har blitt nødt til å flytte fra hjemmene sine på grunn av tørken, for de ville ikke ha overlevd der de bodde. I leirene har Kirkens Nødhjelp boret brønner som forsyner vann til store deler av befolkningen der.

Slike situasjoner vil oppstå mange flere steder på samme tid, etter hvert som jorden blir varmere. Mange flere vil bli nødt til å flytte fra hjemmene sine på grunn av tørke eller flom, noe som kan skape nye former for konflikter.

Publisert: