Norge tar klimalederskap

- Kirkens Nødhjelp synes det er svært gledelig at Norge nå melder inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Dette er gode nyheter for den globale klimakampen, men aller mest for verdens fattige som vi jobber sammen med hver dag, og som akkurat nå må håndtere alvorlig tørke, flom og sult, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

- Regjeringen har lyttet til vårt krav om å sette seg et klimamål i tråd med vårt ansvar, og gjør at Norge nå har et klimamål i et internasjonalt toppskikt. Vi forventer nå at regjeringen jobber for å ende på 55 prosent kutt. Dette legger press på EU, og er en viktig støtte til de EU-landene som jobber for et ambisiøst klimamål, sier Høybråten.

- Dette vil bli mottatt med glede av våre kolleger i Malawi, Etiopia, Sør Sudan, Mali og ellers i områdene vi jobber – som rammes hardest av klimaendringene. Det er helt naturlig at Norge, som et av de rikeste av de rike landene, med et stort ansvar for historiske utslipp, går foran, sier Høybråten.

- Nå gjelder det å nå dette målet ved forpliktende nasjonale kutt, samtidig som vi også må innfri de forpliktelsene Norge har når det gjelder kutt i utviklingsland som har langt mindre ansvar for klimakrisen enn rike land. Det innebærer økt klimafinansiering fra Norge, sier Høybråten.

Kirkens Nødhjelps kommentarer til Norges forsterkede klimamål for 2030, ved generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.