Norske hjelpeorganisasjoner i felles aksjon for å unngå massiv sultkatastrofe

Elleve norske hjelpeorganisasjoner går sammen i kampen for å unngå hungersnød i flere afrikanske land og Jemen. Det er kritisk mangel på midler til livreddende nødhjelp for millioner av mennesker som står i fare for å dø av sult de neste månedene.

Som følge av ekstremtørke og konflikt rundt Tsjad-sjøen, i Øst-Afrika og i Jemen, står verden overfor den største sultkatastrofen siden 1945.

Ifølge FN risikerer over 20 millioner mennesker i Nord-Nigeria, Sør-Sudan, Somalia og Jemen å rammes av hungersnød før september. Hungersnød er den mest ekstreme typen sultkatastrofe. Da det ble erklært hungersnød i én delstat i Sør-Sudan i februar i år, var det seks år siden dette hadde skjedd noe sted i verden.

Vil bryte stillheten

Elleve hjelpeorganisasjoner går nå sammen om en historisk bred felleskampanje i norsk sammenheng. Målet er å skape oppmerksomhet om situasjonen og samle inn penger til nødhjelpsarbeidet.

– Vi har alle samme mål. Vi jobber for at folk skal få hjelp før det er for sent. Det handler om menneskene som kjemper for å overleve, ikke om organisasjonene som jobber for å hjelpe dem, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE.

Med en felles kampanje ønsker de elleve organisasjonene å bryte stillheten som preger de sakte humanitære krisene skapt av tørke eller langvarig konflikt.

– I motsetning til jordskjelv og tsunamier, har ikke de sakte katastrofene et øyeblikk da alle øyne rettes mot dem og alle ressurser mobiliseres for å hjelpe. Derfor har vi gått sammen for å skape et slags «jordskjelvøyeblikk» for å unngå den største sultkatastrofen på flere generasjoner, sier Larsen.

Økt innsats redder liv

Fordi et økende antall mennesker rammes av konflikt og klimaendringer, fortsetter de globale behovene for nødhjelp å vokse. Disse problemene krever politiske løsninger, men en større og raskere humanitær innsats er nødvendig for å kunne snu den negative utviklingen i verdens mest sårbare samfunn.

– Nødhjelp kan ikke løse konflikter eller bremse klimaendringer, men den redder liv. Forebygging fungerer. I Somalia, Jemen, Sør Sudan og Nigeria ville mange tusen mennesker allerede vært døde hvis de ikke hadde fått tidlig hjelp. Med mer midler til å trappe opp nødhjelpsarbeidet, kan vi redde flere liv. Men det haster, sier Larsen.

Organisasjoner:

 • Kirkens Nødhjelp
 • Caritas
 • Plan
 • Norsk Folkehjelp
 • Utviklingsfondet
 • Røde Kors
 • SOS-barnebyer
 • CARE
 • Flyktninghjelpen
 • UNICEF
 • Redd Barna