Norske humanitære organisasjoner i møte med Taliban

Tirsdag deltok Kirkens Nødhjelp og flere norske humanitære organisasjoner i et møte med Taliban i Oslo. Tema for møtet var den humanitære krisen og menneskerettighetene i Afghanistan.

Befolkningen i Afghanistan har akutt behov for mat, vann og beskyttelse nå. Foto: Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp er alvorlig bekymret for den humanitære krisen og de massive humanitære behovene i Afghanistan. Landet opplever nå den verste tørken på flere tiår, og over 23 millioner mennesker er rammet av akutt matmangel. Bankvesenet i landet står i fare for å kollapse, og har gjort humanitært arbeid og import av livsnødvendige varer svært vanskelig. I tillegg har mange offentlig ansatte gått flere måneder uten lønn.

Tirsdag var organisasjonen på et møte med Taliban sammen med Afghanistankomiteen, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna og Røde Kors. Alle de humanitære organisasjonene har arbeidet i Afghanistan i flere år.

I møtet tok organisasjonene opp spørsmål om tilgang for humanitære organisasjoner og menneskerettighetssituasjonen i landet, inkludert spørsmål rundt jenters og kvinners rettigheter, deltakelse og tilgang til utdannelse. Beskyttelse av minoriteter ble også tatt opp i møtet. Målet med dialog er å forbedre situasjonen for afghanske kvinner, menn, gutter og jenter.

– Over halvparten av befolkningen i Afghanistan er rammet av akutt sult. En dialog med Afghanistans makthavere er nødvendig for at kriserammede afghanere kan få livsviktig hjelp, sier Arne Næss-Holm, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp, som deltok i møtet.

I dag har Kirkens Nødhjelp et pågående nødhjelpsarbeid i provinsene Samangan, Badakhshan, Kunduz, og i Kabul.
Her bidrar Kirkens Nødhjelp med å gi husly og kontantutdelinger til internt fordrevne flyktninger. I tillegg deler vi ut tepper, telt og utstyr som isolerer mot kulde. 

Kirkens Nødhjelp har arbeidet med å hjelpe afghanske flyktninger siden 1979, og har hatt kontor i Kabul siden 1996.

Publisert: