Norske velgere krever en internasjonal skatteavtale

8 av 10 velgere mener Norge bør få på plass en internasjonal avtale som sikrer at selskaper betaler skatt der verdiene skapes, det viser en fersk undersøkelse.

Stortinget. Foto; Stortinget.jpg

– Resultatet viser at velgerne ønsker politikere som tar globalt ansvar. Er det noe pandemien har lært oss, så er det at vi er i samme båt, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Foto: Stortinget.

– Hvert år taper verdens land skatt på tusenvis av milliarder av kroner på grunn av selskapers bruk av skatteparadis. Dette rammer særlig folk i fattige land, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

I en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Kirkens Nødhjelp i forbindelse med Stortingsvalget, svarer 81 prosent av velgerne at Norge bør jobbe for en internasjonal avtale som sikrer at selskaper betaler skatt i landene der verdien skapes. 

– Det er svært gledelig å se at norske velgere ønsker en slik ordning. Dersom vi skal klare å nå FNs bærekraftsmål må vi stoppe det enorme skattetapet i verden, og da trengs det en internasjonal avtale som gjør det enkelt også for utviklingsland å kreve inn skatten de har krav på. Det er fullt mulig, det handler bare om politisk vilje, sier Høybråten.   

6 av 10 krever økt klimainnsats

I undersøkelsen er velgerne også spurt om hva de mener om bistand, Oljefondet, klima og koronavaksine. Dette er noen av hovedfunnene fra undersøkelsen:

 • 72 prosent av de spurte er enig i at norske politikere har ansvar for at verdens fattige får tilgang til en koronavaksine. 79 prosent i aldersgruppen 65 år og eldre er enig i dette.
     
 • 66 prosent av de spurte har svart at de er enige i at Norge bør fortsette å gi minst 1 % av brutto nasjonalinntekt i bistand.
    
 • 77 prosent av de spurte er enig i at Oljefondet må vurdere om selskapene det skal investeres i møter de etiske standardene som miljø og menneskerettigheter. Dette tallet er høyt på tvers av kjønn, aldersgrupper, geografisk tilhørighet, utdanningsnivå, inntekt.
 • 64 prosent av de spurte mener norske politikere bør gjøre mer for å kutte norske klimautslipp.
   
 • 54 prosent av de spurte sier at partienes løsninger på klimakrisen vil påvirke stemmegivningen ved stortingsvalget neste år. 62 prosent av førstegangsvelgerne mener partienes løsninger på klimakrisen vil påvirke hva de stemmer ved valget. 

– Under hundre dager før Stortingsvalget viser resultatet at velgerne ønsker politikere som tar globalt ansvar. Er det noe pandemien har lært oss, så er det at vi er i samme båt. Klimakrisen og pandemien må bekjempes i fellesskap. Da er det gledelig å se at så mange krever økt klimainnsats fra norske politikere, og mener at Norge har et ansvar for å sikre koronavaksiner i fattige land, sier Høybråten.    

Om undersøkelsen: 

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse for Kirkens Nødhjelp i perioden 20.05.21 til 26.05.21. Utvalget er landsrepresentativt og trukket tilfeldig fra Respons Analyses webpanel. 1107 respondenter har svart på spørsmålene.

Publisert: