Ny rapport: Norsk handelspolitikk er lite utviklingsvennlig

Norsk handelspolitikk bidrar for lite til å gi fattige mennesker i utviklingsland framtidsmuligheter, mener Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp lanserer ny rapport: "På bunnen, utenfor og på vei opp. Globale handelsinteressers rolle i norsk handelspolitikk"
En kvinne selger tomater på et market i Dedza, Malawi, langs grensen til Mosambik. Foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance
 
– Dagens handelsregler er urettferdige mot fattige land. Det ligger for mange hindre i veien for at fattige kan arbeide seg til et bedre liv. Her må Norge ta et større ansvar, mener generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.
 
Regjeringen har varslet en offensiv satsing på handel i utenriks- og utviklingspolitikken, og vil snart lansere en stortingsmelding på globalisering og handel. I den ferske rapporten "På bunnen, utenfor og på vei opp. Globale utviklingsinteresser rolle i norsk handelspolitikk" (pdf, 791 kb) kommer Kirkens Nødhjelp med en rekke forslag til hvordan norsk handelspolitikk kan legge bedre til rette for utvikling. 
 

Både vinnere og tapere 

Kirkens Nødhjelp mener både den politiske høyre- og venstresiden må endre holdning i handelspolitikken.
 
- Høyresiden er for ukritiske til frihandel og globalisering, mens venstresiden ikke anerkjenner de mulighetene som ligger i økt handel og globalisering for utvikling og fattigdomsreduksjon, sier Helland.
 
- Venstresiden fokuserer på taperne, mens høyresiden fokuserer på vinnerne. Vi gir anbefalinger som både kan sikre vinnerne gevinsten, men som samtidig anerkjenner at det finnes tapere og finner løsninger for disse, påpeker hun.
 

Vil ha mer debatt

Kirkens Nødhjelp mener handelspolitikk nærmest er fraværende i det norske politiske ordskiftet, og etterlyser mer åpenhet. 
 
- Stortinget må spille en langt større rolle i norsk handelspolitikk. I dag er det nesten ingen debatt rundt norske handelsavtaler, og de viktigste beslutningene om både norske og utviklingslands interesser skjer i ukoordinerte departementskontor. En god og rettferdig handelspolitikk skapes av en åpen debatt, sier Helland.  
 
Rapporten foreslår å samle alt arbeid med handelspolitikk i utenriksdepartementet. 
 
- Handelspolitikken må sees i sammenheng med andre politikkområder, og dette koordineres best ved å samle alt arbeid med handelsavtaler i ett departement, avslutter Helland.  
 

Last ned rapporten her:

Publisert: