Ny rapport: Vesten mot resten? Åtte globale trender

Kirkens Nødhjelp sparker i gang utenriks- og utviklingsdebatten opp mot stortingsvalget 2025 med en ny rapport: «Vesten mot resten? Norsk politikk i en polarisert verden».

Ukraina globus.png

Foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland. 

Rapporten tar for seg de store utviklingstrekkene i verden, hvordan dette vil påvirke internasjonal politikk fremover og våre anbefalinger til de politiske partiene for den neste stortingsperioden.

Rapporten ble publisert 12. februar, og ble presentert samme dag i en fullsatt sal på et frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, der Kirkens Nødhjelp hadde invitert til debatt.

I panelet satt utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Ine Eriksen Søreide (Høyre), generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp og generalsekretær Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp. Samtalen ble ledet av generalsekretær Catharina Bu i FN-sambandet.

Du kan lese rapporten Vesten mot resten? her

Se videoopptak fra frokostmøtet her:

Kirkens Nødhjelp skisserer i rapporten åtte overordnede globale trender som bygger oppunder økt splittelse mellom «Vesten og resten», som igjen fører til mindre tillit og mer polarisering og gjør det vanskeligere for verden å løse store globale utfordringer. 

Kirkens Nødhjelp presenterer i rapporten også forslag til konkrete politiske løsninger for hvordan norske politikere kan håndtere disse utfordringene framover. De politiske anbefalingene i denne rapporten gis som innspill til partienes programprosess for stortingsperioden 2025-2029.

Dette er noe av det globale bakteppet, ifølge rapporten: Nye tall viser at ulikhetene i verden øker. Rekordmange land er i en dyp gjeldskrise. Samtidig bidrar klimaendringene til å slå beina under de fremskrittene som gjøres. Vi ser grenseoverskridende sikkerhetsutfordringer, migrasjon og flukt. De humanitære krisene øker, varer lengre og blir mer komplekse. Gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser øker. Det multilaterale systemet er under press og har endret karakter. Maktforhold er i endring, polariseringen øker, bilateralisering på fremmarsj, vi ser økt populisme og at verdier, normer og rettigheter er under press, deriblant rommet for sivilsamfunn. Privat sektor har en mer sentral rolle enn tidligere og ny teknologi blir stadig mer sentralt.

I 2025 vil det være fem år til både bærekraftsmålene og Parisavtalen skal nås.

- Vi er inne på en farlig vei når terskelen for å gå til krig senkes, når stater trekker seg bort fra multilaterale arenaer, når humanitærretten og menneskerettighetene ikke respekteres, når kvinners rettigheter motarbeides, sivilsamfunn har et stadig mindre handlings- og ytringsrom og folk forsvinner inn i ekkokamre. Ulikhetene i og mellom land øker, og klimakrisen vokser. Disse trendene, og måten rike land møter ulike globale utfordringer på, kan bygge opp under økt splittelse mellom «Vesten og resten», skriver Kirkens Nødhjelp i rapporten.

Kirkens Nødhjelps rapport «Vesten mot resten: Norsk politikk i en polarisert verden» ble presentert under et frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo 12. februar. I panelet satt (f.v.:) generalsekretær Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp, generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp, utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Ine Eriksen Søreide (Høyre). Debatten ble ledet av generalsekretær Catharina Bu i FN-sambandet. Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp i samtale med utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Ine Eriksen Søreide (Høyre). Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp.

Publisert: