Ny strategi for Sahel – Demokrati og arbeid for bedre styresett er avgjørende for å lykkes

Onsdag 23. juni lanserer regjeringen en ny strategi for Sahel-beltet. Utfordringene i regionen forsterkes av svake styresett. Derfor er det avgjørende at den nye strategi har et tydelig fokus på demokratisk utvikling, mener Kirkens Nødhjelp.

Høyere oppløsning, Vannstasjon, i region Est i Burkina Faso.JPG

Bare rundt halvparten av befolkning i Burkina Faso har tilgang til trygt vann. Kirkens Nødhjelp arbeider for å gi flere tilgang til rent vann, sanitær og hygienetjenester. Som her i region Est. Foto: Marie Fanget/Kirkens Nødhjelp.

Sahel-beltet er et tørt savaneområde sør for Sahara. Ti afrikanske land ligger langs beltet som strekker seg fra Atlanterhavet i vest til Rødehavet i øst. Kirkens Nødhjelp arbeider blant annet i Burkina Faso, Nigeria, Sudan og Mali, som ligger i Sahel.

– Landene i Sahel opplever ekstreme utfordringer, som væpnede konflikter og klimaendringer. Barn og unge har få muligheter til å gå på skole, og arbeidsledigheten er skyhøy. Derfor er det så viktig at Norge bidrar til å bekjempe utfordringene i regionen, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. 

Strategiens mål

Onsdag 23. juni legger regjeringen fram en plan for hvordan Norge vil arbeide i de vestlige delen  av Sahel fram til 2025. Norge ønsker blant annet å bidra til best mulig samspill mellom humanitær innsats, utviklingssamarbeid og fredsbygging. Noen av målene i strategien er blant annet:

  • Å styrke myndighetenes kapasitet til å håndtere demokratiske prosesser
  • Intensivere samarbeidet med myndighetene i regionen mot straffrihet, korrupsjon,finansiering av terrorisme og internasjonal organisert kriminalitet
  • Styrke FNs evne til fredsdiplomati og fredsbevaring 
  • Fremme tilgang til helsetjenester og ivaretakelse av seksuelle og reproduktive rettigheter
  •  Styrke innsatsen for å skape bærekraftige og anstendige arbeidsplasser

Svake styresett forsterker utfordringene

Kirkens Nødhjelp mener strategien er godt gjennomarbeidet og gir en solid analyse av situasjonen i Sahel.

– Sahel er utsatt for store interessemotsetninger, migrasjon og økonomisk kriminalitet. Men alle disse problemene forsterkes av svake styresett. Derfor er det avgjørende at den nye strategi har et tydelig fokus på demokratisk utvikling, og arbeid for bedre styresett i disse landene, sier Høybråten.

Lokalt samarbeid spiller en viktig rolle

Kirkens Nødhjelp har arbeidet med fredsbygging i Mali siden 1990-tallet.

– Gjennom vårt arbeid for fred i Mali har vi lært at vi må jobbe så lokalt som mulig. Med lokale aktører og bygge på lokalkunnskap. Dette gir troverdighet, aksept og varige resultater, sier Høybråten.

Kirkens Nødhjelp oppfordrer norske myndigheter til å ta en lederrolle i arbeidet med å styrke, og arbeide gjennom de lokale aktørene.

– Det vil da være nødvendig å prioritere mer midler til styrkingen av det sivile samfunnet, sier Høybråten. 

Kirkens Nødhjelp er takknemlig for strategien for denne svært pressede, men geopolitisk viktige regionen. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Norge om Sahel i tiden framover, avslutter Høybråten. 

Publisert: