Ny undersøkelse: Nordmenn sier nei til barnearbeid

To av tre nordmenn vil ha importforbud mot varer produsert totalt eller delvis gjennom barnearbeid, viser en fersk undersøkelse Respons Analyse har gjort for Kirkens Nødhjelp.

I undersøkelsen kommer det også frem at over halvparten av nordmenn er villige til å betale mer for varer som garantert ikke er produsert gjennom barnearbeid. Flertallet av de som har besvart undersøkelsen er for sin egen del villig til å boikotte bedrifter som ikke kan eller vil garantere for at barnearbeid ikke er blitt benyttet noe sted i produksjonsprosessen. 

– Det er en grov krenkelse av menneskeverdet når barn jobber under slaveliknende forhold, for eksempel i uregulerte gruver i Kongo. Vi kan ikke vite om disse mineralene brukes i mobiltelefoner som selges i Norge. Slik kan vi ikke ha det, og det sier nordmenn tydelig fra om i denne undersøkelsen, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp. 

Norge trenger en kraftfull lov

Det kommer stadig avsløringer av menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser som resultat av selskapers virksomhet. De nedslående tallene fra International Labour Organization (ILO) viser at totalt 152 millioner barn er i barnearbeid, og 16 millioner personer er ofre for tvangsarbeid i privat sektor.

– Kirkens Nødhjelps ferske undersøkelse viser at norske forbrukere ønsker et strengere regelverk som forhindrer at varer produsert gjennom barnearbeid selges på det norske markedet, sier Høybråten.  

Som en del av krafttaket for å bekjempe slaveri i vår tid, har regjeringen  i Granavolden-plattformen satt seg som mål at varer som importeres til Norge ikke skal være produsert gjennom barnearbeid eller andre kritikkverdige forhold.

– Det er positivt at regjeringen har satt tematikken på dagsorden. Nå må de følge opp med en kraftfull ny lov som bekjemper barnearbeid i leverandørkjeder, sider Høybråten. 

Ny rapport denne uken 

Det regjeringsoppnevnte etikkinformasjonsutvalget har fått i oppgave å utrede en lov om etikkinformasjon. Utvalget skal overlevere sin rapport til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad denne uken.  

– Det er avgjørende at regjeringen innfører et juridisk rammeverk, slik at det ikke lenger er frivillig å hindre menneskerettighetsbrudd. Dette må bli obligatorisk for alle selskaper som opererer i Norge, sier Høybråten.

 

For mer informasjon og tilgang til undersøkelsen, kontakt Kirkens Nødhjelps pressetelefon: Tlf: 932 42 493

Publisert: