Ødelagte skoler og enorme behov for nødhjelp i Haiti

650 000 mennesker trenger nødhjelp i Haiti etter jordskjelvet i august. I tillegg er 900 skoler ødelagt. – Det er veldig trist at så mange barn og unge blir rammet, og går glipp av utdanning, sier Manfred Arlt, seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp.

Haiti 3.jpg

Skolen Ecole comunautaire de Jardin de Rosignole ligger i Camp-Perrin sør i Haiti. Skolen ble delvis ødelagt i jordskjelvet, og må nå rives fordi skadene bygget har fått kan gjøre at det vil rase sammen.Foto: Manfred Arlt / Kirkens Nødhjelp.

– Behovene i Haiti er enorme. De som er rammet av jordskjelvet trenger vann, mat og opplever stor utfordringer. Mange har fått hjemmene sine ødelagt, forteller Manfred Arlt, han er seniorrådgiver for vann, sanitær og hygiene (WASH) i Kirkens Nødhjelp. 

Arlt besøkte nylig Haiti for å støtte Kirkens Nødhjelps lokale partnere i responsen som har blitt satt i gang etter jordskjelvet 14. august. Skjelvet rammet tre fylker i det sørlige Haiti. Om lag 2.200 mennesker omkom, og over 12.000 ble skadd. 

I tillegg ble over 136 000 bygninger ødelagt. Rundt 900 av disse er skoler. 

– Noe av det som gjorde største inntrykket på meg, var å se de ødelagte skolene. Det er veldig trist at så mange barn og unge blir rammet, og går glipp av utdanning, sier Arlt. 

Reparerer toaletter og vannstasjoner

Kirkens Nødhjelp har vært med å bygge noen av skolene Arlt besøkte i Camp-Perrin, et område som ble hardt rammet i skjelvet. I tillegg var flere av toalettene og vannstasjonen ved skolene ødelagt. 

Nå er Kirkens Nødhjelp og organisasjonens lokale partnere i gang med å reparere toaletter og vannstasjoner ved skolene. Målet er at elevene skal kunne vende tilbake til skolebenken så snart som mulig.

 – Skolen skulle egentlig startet i september. Nå frykter jeg at det vil kunne gå et halvt år før elevene kan komme tilbake. Det er viktig at det bygges både jordskjelv- og orkansikkert, sier Arlt. 

Hait 5.jpg

Bord og stoler ligger veltet i et klasserom ved skolen Ecole Primair G Comunautaire i Camp-Perrin. Det vitner om de sterke kreftene som var i sving da jordskjelvet rammet Haiti i august. Foto: Manfred Arlt / kirkens Nødhjelp.

Stort behov for drikkevann

Tilgangen til rent vann har vært en stor utfordring etter jordskjelvet, da mange vannledninger ble ødelagt. Nå mangler 212 000 tilgang til drikkevann i området som ble rammet av skjelvet. 

Sammen med lokale partnere er Kirkens Nødhjelp i gang med å bygge opp flere hjem og offentlige bygninger, og reparere vannstasjoner og sanitæranlegg. I tillegg bidrar organisasjonene med økonomisk støtte til sårbare familier og gir psykososial hjelp til jordskjelvofrene.

Håper på en bedre framtid

Prospery Raymond er landdirektør i Haiti for Kirkens Nødhjelp og bor i landet. Han forteller at situasjonen i Haiti er svært vanskelig. 

 – Haiti er i dyp krise. Statsapparatet fungerer ikke særlig bra og makthaverne har ikke legitimitet. Sosioøkonomisk sett er landet ustabilt. Nå flykter mange ut av landet, sier Raymond

 Haiti vil trenge tid for å klare å løse utfordringene landet står i, mener han.  

 – Jeg håper Haiti vil gå en bedre framtiden i møte, og at landet vi vil klare å løse utfordringene det står i. Men vi vil trenge hjelp, og endringene må skje gradvis, sier Raymond.

Haiti 4.jpg

Toalettbygget ved skolen Ecole National de Mersan i Camp-Perrin ble ødelagt i jordskjelvet. Foto: Manfred Arlt / Kirkens Nødhjelp.

Publisert: