Øker innsatsen mot covid-19

Koronaviruset har nådd flere av verdens fattigste land, og Kirkens Nødhjelp trapper opp innsatsen i Asia og Afrika med nødhjelpsmidler for å støtte dem som er rammet av krisen.

vann46.jpg

 

– Vi øker vår humanitære innsats i flere land for å kunne respondere på den komplekse nødsituasjonen som covid-19-viruset har forårsaket, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp er svært bekymret for situasjonen i land som allerede har enorme humanitære behov. Konsekvensene av et ukontrollert utbrudd i en flyktningleir i Syria eller blant interne flyktninger i krigsrammede Sør-Sudan vil blikatastrofale. Derfor er det ekstremt viktig at det internasjonale samfunnet garanterer at det humanitære arbeidet kan fortsette – og også bli trappet opp. 

Umiddelbar nødhjelp til 12 land

Landene som Kirkens Nødhjelp nå gir umiddelbar hjelp til, er Angola, Bangladesh, Etiopia, Irak, Kenya, Malawi, Mali, Pakistan, Palestina, Somalia, Sør-Afrika og Zambia. De kommende ukene, med støtte fra Utenriksdepartementet, vil Kirkens Nødhjelp oppskalere arbeidet med å bekjempe koronaviruset i enda flere sårbare land. 

Midlene går til land med svake helsevesen og skal blant annet brukes til etablering av håndvaskfasiliteter, tilførsel av hygienematerialer, opplæring i smittevern på helseinstitusjoner, og til informasjonskampanjer om koronasymptomer, hygiene og sosial distansering. 

Foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland. .