Oljefondet må ta opp kampen mot skatteparadisene

Oljefondet må drive et langt mer aktivt eierskap for å bekjempe hemmelighold og skattejuks, krever Kirkens Nødhjelp.

I dag diskuteres den årlige oljefondsmeldingen i en åpen høring på Stortinget. I år har den store debatten vært oljefondets mange investeringer i skatteparadis.

Kirkens Nødhjelp understreker at skatteunndragelser og kapitalflukt er et stort hinder i kampen mot fattigdom.

– Det er mennesker i utviklingsland som rammes hardest av dette. Fattige land mister enorme summer de kunne brukt på velferdstjenester til befolkningen, påpeker generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

– Gjennom å investere i skatteparadis bidrar oljefondet til å legitimere hemmelighold og strukturer som tillater korrupsjon, kriminalitet og ulovlig kapitalflukt. Skatteunndragelser og kapitalflukt forsterker de økende økonomiske forskjellene i verden.Kirkens Nødhjelp krever at oljefondet selger seg ut av selskaper med grove mangler i rapporteringen, sier Helland.

– Det er to store problemer med selskaper som bruker skatteparadiser. Det ene er hemmeligholdet, som åpner for korrupsjon, kriminalitet og skatteunndragelse. Det andre problemet er at selskapene ikke betaler skatt der de driver verdiskapning. Oljefondet bør skjerpe sin etiske forvaltning for å møte begge disse problemene, sier Helland.

Kirkens Nødhjelp krever at:

  • Regjeringen bør snarest utrede og etablere etiske retningslinjer for åpenhet og rapportering fra selskaper i oljefondets portefølje. Selskaper med grove mangler i sin rapportering bør ekskluderes.
  • Oljefondet bør lage et forventningsdokument om hva slags forventninger fondet har til selskapers åpenhet, rapportering og bruk av skatteparadis. Oljefondet må gå gjennom selskapene i sin portefølje på disse punktene og selge seg ut av selskaper med grove mangler i rapporteringen.
  • Gjennom aktivt eierskap må oljefondet rette krav til at selskaper de investerer i er åpne og transparente. Oljefondet bør gå gjennom selskaper med særlig risiko for misbruk av skatteparadis, skatteunndragelser eller korrupsjon.
  • Finansdepartementet må etablere regler for oljefondets bruk av skatteparadis i eiendomsinvesteringer og ved nye infrastrukturinvesteringer. Oljefondet skal ikke bruke skatteparadis som tilbyr hemmelighold enten alene eller i kombinasjon med andre skatteparadis.

 

Publisert: