Oppgang for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

40.000 bøssebærere har samlet inn 32 millioner til Kirkens Nødhjelps arbeid i Fasteaksjonen 7-9. april, viser de første prognosene.

Innsamlingsresultatet ligger en halv million over fjorårets resultat, der Vipps har gått opp med nesten femti prosent i en tid hvor mange ikke lenger har kontanter. Det er Kirkens Nødhjelp veldig fornøyd med.

Dagfinn Høybråten deltok i sin første Fasteaksjonen som generalsekretær for Kirkens Nødhjelp. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.
Dagfinn Høybråten deltok i sin første Fasteaksjonen som generalsekretær for Kirkens Nødhjelp. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

– I over femti år med Fasteaksjonen har vi i Kirkens Nødhjelp hatt gleden av å følge den fantastiske dugnadsånden og givergleden i menigheter og lokalsamfunn over hele landet. Vi er svært takknemlige for den tilliten de viser oss gjennom Fasteaksjonen, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Han sier at det er mange som trenger vår hjelp nå.

– Støtten fra det norske folk er helt avgjørende for at vi skal kunne drive vårt livsviktige arbeid. Sammen bidrar vi til at flere kan jobbe seg ut av fattigdom og få muligheten til å reise seg i krig og katastrofer. Akkurat nå er Somalia rammet av klimaendringer som langvarig tørke. Malawi rammet av flom. Mennesker er på flukt i eget land fra naturens herjinger. De trenger vår innsats nå.  

Fasteaksjonen er Norges nest største bøsseaksjon. Aksjonen har som mål å samle inn penger til dem som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Pengene fra aksjonen gjør det blant annet mulig for Kirkens Nødhjelp å være til stede med rent vann i katastrofer.

Siden 1985 har bøssebærere fra hele landet gått med bøsse fra dør til dør for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, og siden første innsamling i 1967 har nordmenn totalt gitt over én milliard kroner.

Publisert: