Oppskrift på en rettferdig klimaavtale

I 2015 skal verden bli enige om en rettferdig klimaavtale. Vi gir deg de viktigste ingrediensene.

Klimarådgiver Ingrid Næss-Holm i Kirkens NødhjelpIngrid Næss-Holm, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp, sitter på kaféen Vårt Daglige Brød i Oslo sentrum og tenker på en oppskrift. En som er vanskeligere enn en brødoppskrift: Hun tenker på hvordan man skal lage en rettferdig klimaavtale i 2015.

2015 er det store klimaåret. Aktivister, politikere, kirkefolk og andre kjemper for at verden skal oppnå en bindende klimaavtale i Paris før jul til neste år. Men oppskriften på den avtalen er ikke enkel.

- Stater forhandler om klimaet i FN hvert år, men det er ikke hvert år man skal oppnå en endelig avtale. Det er det som gjør 2015 spesielt, sier Ingrid.

Men man har jo prøvd, men ikke klart å lage en klimaavtale før. Hva har vært galt med oppskriften?

- Et hovedproblem er at man ikke har tatt med nok ingredienser, sier Ingrid.

- Man har laget mange småkaker, altså små avtaler om enkeltting, men man har ikke laget den store kaken sammen. De som har forhandlet, har heller ikke blitt enige om hva ingrediensene skal være, hvor mye det skal være av hver av dem, og hvem som skal skaffe ingrediensene, sier Ingrid, og får det til å høres temmelig vanskelig ut.

Hvilke ingredienser MÅ med når vi skal bake en rettferdig klimaavtale?

- Det er to ingredienser som danner grunnlaget for oppskriften. De er liksom brødets mel og vann, sier Ingrid. - Den ene er store nok utslippskutt. Den andre er penger. Mange fattige land har sluppet ut lite, men rammes hardest av klimaendringene. Da er det bare rett og rimelig at de rike landene som har tjent seg rike på klimaendringer, støtter tiltak som gjør at de fattige landene kan stå i mot klimaendringene, og som sikrer dem tilgang på ren energi, sier Ingrid.

Har denne oppskriften en magisk ingrediens?

- Den magiske ingrediensen er rettferdighet, sier Ingrid uten å nøle. - De som har spist mest av kaka, må bidra med mest ingredienser til ny kake, og de som har best råd, må bidra med flest ingredienser. Med andre ord: De rikeste som har sluppet ut mest, har det største ansvaret for at avtalen blir til, sier Ingrid.

Er det flere ingredienser som er nødvendig for at man skal klare å lage en ferdig avtale?

- Det blir ingen avtale uten at de som forhandler, har gode samarbeidsevner, i tillegg til tillit til hverandre, sier Ingrid. - Det er utrolig viktig at man klarer å snakke med alle aktører, særlig de fattige landene, på en god måte. Og hvis landene som forhandler ikke stoler på hverandre, men mistenker at de andre egentlig har andre motiver bak fasaden, er det svært vanskelig å komme til enighet. Uten tillit får du rett og slett ikke kaka inn i ovnen, sier Ingrid.

Når er kaka ferdig, da?

- Dessverre blir den ikke ferdig før i 2020, sier Ingrid. - Forpliktelsene i avtalen gjelder først fra da. Men heldigvis har mange land gått inn for forpliktelser allerede nå, og mange land - inkludert Norge - har allerede igangsatt tiltak. Dette er nødvendig for at den ferdige avtalen faktisk skal gjøre det den har som mål: Å stanse klimaendringene før konsekvensene blir altfor katastrofale, sier Ingrid, med en lett optimisme, og sultent blikk.

Klimaforhandlingene i Paris i 2015

  • FNs klimakonferanase i 2015, kjent som COP21, arrangeres i Paris i november/desember 2015.
  • Kalles COP21 fordi det er den 21. klimakonferansen i FN-regi.
  • Samler politiske toppledere fra hele verden.
  • Målet med konferansen er at man for første gang etter over 20 år med forhandlinger skal oppnå en bindende og universell avtale om klimaendringer. Denne avtalen skal inkludere alle land i hele verden.
  • Kirkens Nødhjelp kjemper med samarbeidspartnere over hele verden for at man skal vedta en bindende, rettferdig klimaavtale på denne konferansen. 

Publisert: