Tennbriketter mot avskoging og voldtekt

I Nigeria er Kirkens Nødhjelp i gang med et nytt og inovativt pilotprosjekt. Slam og avføring fra latriner gjøres om til tennbrikketter for internt fordrevne og sårbare grupper.

MicrosoftTeams-image (12).png
Slik ser kullbrikettene ut. De er laget av slam og avføring.

Prosjektet er en del av kampen mot miljøforurensning gjennom å produsere tennbriketter av slam og avføring, og dermed erstatte vedfyring. Målet til piloten er å utnytte «value from waste», sikre trygg håndtering av slam fra latriner, redusere avskoging og forhindre at jenter og kvinner blir utstatt for risiko når de henter ved, og skape grobunn for inntekter til fattige.

– Når latrinene skal tømmes og graves ned kan det skape utfordringer for drikkevannet. Vi ville tenke innovativt og finne måter å bruke avføringen. Vi fant ut at vi kunne lage brensel av avføringen, sier seksjonsleder for Vest-Afrika, Marianne Opheim Sampo i Kirkens Nødhjelp.

Nigeria er det mest folkerike landet i Afrika, med den største økonomien og det største demokratiet. Til tross for dette har myndighetene økende utfordringer med å håndtere etniske og religiøse konflikter. Det nordøstlige Nigeria er spesielt utsatt for angrep fra jihadistgrupper, og dette har resultert i at tusener av nigerianere har mistet livet i dette området de siste årene.

MicrosoftTeams-image (13).png

Kirkens Nødhjelp har som mål å redde liv, begrense lidelse og beskytte verdigheten til befolkningen som er berørt av konfliktene. Vårt arbeid i Nigeria fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; og unges seksuelle og reproduktive helse.