Regjeringen går ikke langt nok

Dagens forslag til klimamål er ikke ambisiøse nok. Norge må ta større ansvar for å finansiere utslippskutt i utviklingsland, mener Kirkens Nødhjelp.

– Klimaendringene rammer de fattigste hardest, mens det er de rike landene som har stått for mesteparten av utslippene. Norges utslippsmål må svare på denne urettferdigheten. Derfor er det bra at de fire partiene sier minst 40 prosent, siden de bør øke ambisjonene til 50 prosent for å ta Norges klimaansvar, sier klimarådgiver Ingrid Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp. 
 
Kirkens Nødhjelp mener at de nye klimamålene gir Norge et enda større ansvar for å bidra med mer penger til klimatiltak i utviklingsland. 
 
– Denne dreiningen i klimapolitikken gir oss en enda større forpliktelse til å bidra med klimafinansiering i utviklingsland. Fra nå av vil ikke regjeringen fortsette å betale for utslippskutt i fattige land gjennom FNs kvotesystem, noe som er forståelig på grunn av problemene med systemet. Men når utviklingsland går glipp av denne finansieringen, må vi bidra til tiltak på andre måter, blant annet gjennom det grønne klimafondet, understreker Næss-Holm.
 
Kirkens Nødhjelp etterlyser et tydeligere mål fra regjeringen om faktiske kutt innen 2030.
 
– Selv om vi har knyttet oss nærmere EUs klimapolitikk, er det viktig at vi tar mesteparten av kuttene hjemme og ikke belager oss på å kjøpe EU-kvoter. Vi trenger tydeligere mål på hva som skal gjøre innenlands, sier klimarådgiver Ingrid Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp.  
 

Stopp klimakrisen

Bli med i vår klimakampanjen på Instagram og krev at Norge med Erna Solberg i spissen gjør mer for å stoppe klimakrisen. 

Ta bilde av øyet ditt og tagg det på Instagram med #stoppklimakrisen!

Publisert: