Regjeringen har ikke skjønt alvoret

Statsbudsjettet viser at regjeringen ikke har tatt inn over seg alvoret i flyktningkrisen, mener de fem største humanitære organisasjonene i Norge (Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna og Røde Kors).

– Regjeringen har presentert en beskjeden økning på humanitær bistand, men det er ikke tilstrekkelig. Derfor mener vi at denne historiske situasjonen ikke kan løses uten friske midler, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Anne-Marie Helland er kritisk til regjeringens forslag til statsbudsjett.
Anne-Marie Helland er kritisk til regjeringens forslag til statsbudsjett.

– En ekstraordinær krise må løses med ekstraordinære midler. Regjeringen har ikke forstått alvoret. Denne krisen skjer nå. Menneskene kan ikke vente, sier Helland. 

Alvorlige konsekvenser

Organisasjonene er sterkt kritiske til at regjeringen fjerner overgangsbistanden, midler som kan brukes for land og folk som skal reise seg etter krig og naturkatastrofer. Fjerningen truer mulighetene for å forebygge nye kriser, advarer organisasjonene.

– Å kutte overgangsbistanden er å stikke hodet i sanden. Å svikte et land som nettopp har kommet seg ut av den verste krigssituasjonen, er nesten oppskriften på ny uro og konflikt, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.                        

–  Regjeringen har vist en stor og prisverdig satsing på nødhjelp de siste årene, men det gir ingen langsiktig effekt å bare slukke branner. Vi må også forebygge brannene. Ved å kutte ut all overgangsbistand spenner regjeringen bein for viktig forebygging av fremtidige kriser, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Pressekontakter

Håkon Haugsbø, kommunikasjonssjef  i Kirkens Nødhjelp
Tlf: 906 78 369

Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonsrådgiver i Kirkens Nødhjelp
Tlf: 971 72 650

Publisert: