Samlet inn 35 millioner til Kirkens Nødhjelp

40.000 bøssebærere samlet inn 35 millioner til Kirkens Nødhjelps arbeid i Fasteaksjonen 2.-4. april 2017.

Det viser de foreløpige prognosene etter at 743 menigheter har innrapportert sine resultater. Innsamlingsresultatet ligger en million over fjorårets aksjon.

Kirkens Nødhjelps generalsekretær Anne-Marie Helland er overveldet over resultatet.

– Dette er fantastisk! Gjennom 50 år med Fasteaksjonen har vi i Kirkens Nødhjelp hatt gleden av å følge den imponerende dugnadsånden og givergleden i menigheter og lokalsamfunn over hele landet. Vi er svært takknemlige for den tilliten de viser oss gjennom Fasteaksjonen, sier Helland.

– Støtten fra det norske folk er helt avgjørende for at Kirkens Nødhjelp skal kunne drive vårt livsviktige arbeid. Sammen bidrar vi til at flere kan jobbe seg ut av fattigdom og til at mennesker kan få muligheten til å reise seg i krig og katastrofer. Akkurat nå trengs vår innsats blant annet i tørken i Øst-Afrika, hvor millioner av mennesker er truet av hungersnød, sier Helland.

Fasteaksjonen er Norges nest største bøsseaksjon, og feirer 50 år i år. Aksjonen har som mål å samle inn penger til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Pengene fra aksjonen gjør det blant annet mulig for Kirkens Nødhjelp å være til stede med rent vann i katastrofer.

Siden 1985 har bøssebærere fra hele landet gått med bøsse fra dør til dør for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, og siden første innsamling i 1967 har nordmenn totalt gitt over én milliard kroner.

Kontaktperson i Kirkens Nødhjelp:
Ragnhild Toyomasu, markedssjef
Mobil: 901 33 943

Publisert: