Savner ambisjoner på skatt og klima

Bistandsprosenten er sikret, men Kirkens Nødhjelp mener regjeringen må gire opp satsningen på klima og skatt i kampen mot fattigdom.

Generalsekretær Anne-Marie Helland.
Generalsekretær Anne-Marie Helland.

– Det er viktig å få bekreftet et bistandsbudsjett på 1 prosent, og det er gledelig å se at smertefulle kutt fra 2016-budsjettet nå reverseres. Vi savner likevel høyere ambisjoner på viktige områder som klimatilpasning og internasjonal skattlegging. Verden trenger at Norge jobber mer med årsakene til fattigdom, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Manglende skattesatsning

– Vi er overrasket over at Norge ikke satser mer på Skatt for Utvikling-programmet. Norge må bistå fattige land i å utvikle systemer til å hente inn og fordele skattepenger som kan bidra til utvikling og økt vekst. Det er en forutsetning for på sikt å kunne avvikle bistand, sier Helland.

Endrede skatteregler for multinasjonale selskaper kunne gitt mange land store inntekter, påpeker Kirkens Nødhjelp. Minst 50 milliarder dollar forsvinner ut av Afrika i ulovlig kapitalflukt hvert år.

– Det ville hatt stor økonomisk effekt for norsk velferd dersom selskaper som Facebook og Google hadde betalt skatt til Norge. Tenk da hva skatteinntekter fra multinasjonale selskaper ville betydd for fattige land som Tanzania og Angola, sier Helland.

Skuffende klimasatsning

Parisavtalen skal innfris innen 2030, men Norges innsats er foreløpig langt fra godt nok.

– Det er positivt med forebyggende satsninger på regnskog og fornybar energi, men igjen ser vi at regjeringen overser behovet for klimatilpasning til de millioner av verdens fattigste som allerede rammes hardt av klimaendringene, gjennom tørke, flom og naturkatastrofer, sier Helland.

– Regjeringen viser heller ingen ambisjoner om å kutte på hjemmebane. Det er helt nødvendig at Norge tar sin rettferdige del av ansvaret skal vi stanse klimaendringene, og ikke kjøper seg fri med klimakvoter i utlandet.

Svikter flyktninger

Regjeringen har ikke lyttet til en rekke organisasjoners krav om at Norge må øke antall kvoteflyktninger til 5000 per år.

– Vi er skuffet over at Norge kun velger å åpne døra for 1120 kvoteflyktninger. Det er skammelig at Norge ikke tar større ansvar når vi står oppe i en historisk flyktningkrise, sier Helland.

Religiøse minoriteter

Kirkens Nødhjelp er glade for at regjeringen øker satsningen på religiøse minoriteter.

– Religiøse minoriteter er en sårbar og utsatt gruppe, ikke minst i krig og konflikt. Norges satsning et viktig bidrag i arbeidet med å bedre forholdene for de millioner av mennesker som undertrykkes og forfølges på grunn av sin tro, sier Helland.

Det er også positivt med økningen i regionbevilgningene og overgangsbistanden (GAP), midler ment for land som skal reise seg etter krig eller naturkatastrofer.

Kontaktpersoner i Kirkens Nødhjelp:

Lisa Sivertsen, leder for avdeling for politikk og samfunn (Mobil: 452 35 170)

Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonsrådgiver (Mobil: 971 72 650)

Publisert: