Skatt for eller mot utvikling

Norad-sjefen leverer et sterkt forsvar for å styrke utviklingslands skattesystemer i Dagsavisen 29.1. Kirkens Nødhjelp er enig.  Men arbeidet for en verden med effektive og rettferdige skattesystemer er ikke uten dilemmaer.   

 

De fattige skattlegges mest 

Skatteinntektene i afrikanske land som andel av BNP har økt raskt siden tusenårsskiftet. I gjennomsnitt er skattenivået i landene sør for Sahara 17 %. Hva slags skatter er det snakk om? Mesteparten er indirekte skatter, som moms og avgifter, mens inntektsskatt utgjør kun halvparten av inntektene utviklingslandene får fra de indirekte skattene. Utviklingsland samler nesten ikke inn formues- eller eiendomsskatt. Resultatet er dessverre at de fattige i samfunnet skattlegges mest.  

Her ligger det et dilemma ved satsingen på skatt i bistanden: Hvordan sikre at de økte skatteinntektene reduserer fattigdom og finansierer bærekraftsmålene? Ressurssterke innbyggere og ikke minst næringsliv må beskattes. 

Et rettferdig globalt skattesystem  

Dagens globale skattesystem gjør det enkelt for store selskap og de rikeste blant oss å unngå å betale skatt.  En rapport Oxfam nylig ga ut viser at utviklingsland går glipp av rundt 100 milliarder dollar årlig i selskapsskatt.  

Kirkens Nødhjelp vil oppfordre finansminister Jan Tore Sanner til å arbeide for mer åpenhet i internasjonale forhandlinger og enhetlig skattlegging. Det innebærer at et selskaps globale overskudd fordeles etter en nøkkel basert på for eksempel omsetning og antall ansatte.  

Norge og Nigeria som ledere av ECOSOC og FNs generalforsamling tok nettopp initiativ til et høynivåpanel om en ansvarlig, transparent global økonomi. Det gir en unik mulighet til å vurdere om dagens institusjoner kan løse problemene i internasjonal skattlegging. Vi mener svaret er nei - en større del av de internasjonale samtalene om skatt bør flyttes til FN. Det vil gi mer åpenhet og likeverdighet mellom land, og økte skatteinntekter til utviklingsland.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. 

Debattinnlegg publisert i Dagsavisen 4. februar 2020.