Slett gjelden til ebolalandene!

De hardest rammede landene Liberia, Guinea og Sierra Leone bruker store pengebeløp på gjeldsbetjening som heller kunne vært brukt på helse og kampen mot ebola.

Be Siv Jensen om å slette gjelden: send OPPROP EBOLA og ditt navn til 2468!

Til sammen har de tre hardest rammede ebolalandene gjeldsbyrder på rundt 3,6 milliarder dollar, og nesten en halv milliard dollar er gjeld til Det internasjonale pengefondet (IMF).

USA har allerede tatt til orde for gjeldslette på 100 millioner dollar, et beløp som tilsvarer beløpet de tre landene har brukt på å betjene sine lån i 2014.

Drøyer beslutningen

Fredag 28. november sendte Kirkens Nødhjelp, SLUG og Plan Norge et brev til finansminister Siv Jensen der Norge ble bedt støtte dette gjeldssletteinitiativet i IMF. Foreløpig har ikke norske myndigheter bestemt seg for hva de skal mene, og vi håper derfor du vil støtte vårt opprop.

Skriv under på oppropet ved å sende en sms med kodeord
OPPROP EBOLA og ditt navn til 2468!

Publisert: