Solid bistandsbudsjett, bekymret for klimaregningen

- Det er bra at avtroppende regjering også denne gang innfrir målet om 1% av BNI til bistand, og det er veldig bra at nødhjelp, global helse, sivilt samfunn, bærekraftig matproduksjon, og kamp mot skadelige skikker prioriteres. At de mest sårbare landene særlig i Afrika blir prioritert, er også klokt i en tid der fattigdommen øker, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

MicrosoftTeams-image (2).png

Det er også veldig positivt at Regjeringen prioriterer å øke global klimafinansiering. Fattige land rammes særlig hardt av klimakrisen, og må stadig oftere håndtere tørke, flom og ekstremvær. Men Kirkens Nødhjelp vil advare ny regjering mot å i årene fremover fortsette å hente det meste av midlene til helt nødvendig videre økning i global klimafinansiering fra bistandsbudsjettet. Det er Norge og andre rike land som i all hovedsak har stått for utslippene som har skapt klimaendringene. Derfor kan det ikke i fortsettelsen først og fremst være bistandsbudsjettet som skal brukes til å betale Norges egen klimaregning.

- Tar vi stadig mer penger til klimafinansiering fra bistandsbudsjettet, blir det naturlig nok mindre penger igjen å fordele på fattigdomsbekjempelse i fattige land. Pandemien har skapt en ny og verre fattigdomskrise. Tiltak til nødhjelp, utdanning, helse og likestilling er nødvendige for å hindre at gapet mellom fattige og rike land blir enda større. Fattige land sakker enda mer akterut, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Parisavtalen forplikter alle land å bidra med klimafinansiering, basert på historisk ansvar for utslipp og økonomisk kapasitet. Norge scorer høyt på begge, og må de neste årene mangedoble klimafinansieringen. FNs klimakonvensjon oppfordrer alle rike land til å bruke nye midler, ikke bistandsbudsjettet, til å innfri forpliktelser innen klimafinansiering.

- Det nye klimafondet som avtroppende regjering nå etablerer, er et godt og viktig tiltak. Den nye regjeringen må sikre at videre økning i klimafinansiering i hovedsak må komme i tillegg til bistandsbudsjettet. Vi vil rett og slett ikke klare å innfri både Parisavtalen og Bærekraftsmålene innenfor rammen av bistandsbudsjettet.

Bilde: 25 år gamle Habiba Adam Adam bruker to timer på eselryggen hver eneste dag for å hente vann. Drikkevannet må hun grave frem fra en tørr elv. Foto: Kirkens Nødhjelp / Håvard Bjelland

Publisert: