Statsbudsjettet:
Passiv klimapolitikk undergraver satsingen på bistand

Bistandsbudsjettet gir et reelt løft for de fattigste, men den passive klimapolitikken regjeringen legger opp til kan føre til enda mer tørke, flom, sult, fattigdom og flere klimafordrevne. Passiv klimapolitikk undergraver god satsing på bistand.

-Vi savner en mer helhetlig politikk fra regjeringen. Klimakrisen rammer hele verden, men den rammer de fattigste hardest, de som har bidratt minst til oppvarmingen av kloden. Hvis regjeringen vil løfte de aller fattigste menneskene og landene ut av fattigdom, så må den redusere klimagassutslippene med minst 53% innen 2030, hvis ikke risikerer vi å spenne beina under alt bistandsarbeid. Dessverre ser vi nok en gang at regjeringens klimapolitikk er altfor svak da det legges opp til å kutte kun 12% innen 2030, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

750 millioner mennesker lever i dag under fattigdomsgrensa. På Afrikas Horn har klimaendringene ført til hyppigere tørkeperioder, og flere land opplever nå den tørreste regntiden på mer enn 30 år. Mer enn 12 millioner mennesker står nå i fare for å være uten mat fram mot jul fordi avlingene uteblir, husdyra dør og det er mangel på rent vann.

-Det er flott at regjeringen styrker støtten til klimatilpasning i utviklingsland og samlet gir 7 milliarder til klimatiltak. Men dette er kun et første skritt i riktig retning, en betraktelig økning må på plass i årene fremover. I rapporten  «Norway's Fair Share of meeting the Paris Agreement» publisert av Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet og Forum for Utvikling og Miljø, har Stockholm Environment Institute beregnet at Norge må bidra med oppimot 65 milliarder kroner hvert år med klimafinansiering til fattige land. Dette er nødvendig når målet er en mer klimarettferdig verden, sier Høybråten.

Glade for Ulsteins prioriteringer
Kirkens Nødhjelp er fornøyd med at regjeringen prioriterer sårbare grupper i sitt bistandsarbeid, og er særlig fornøyd med at regjeringen setter av 150 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri.

– Vi er glade for å se at utviklingsminister Dag Inge Ulstein prioriterer de aller mest sårbare gjennom å satse på kampen mot moderne slaveri, bærekraftig matproduksjon, og det er positivt at arbeidet mot skadelige skikker løftes, sier Høybråten. 

For mer informasjon kontakt: Kirkens Nødhjelps pressetelefon:  932 42 493

Publisert: