Statsbudsjettet 2024: Når ikke 1-prosenten

Regjeringens budsjettforslag mangler 3,1 milliarder til verdens fattigste

MicrosoftTeams-image (148).png
Bilde fra et av Kirkens Nødhjelps prosjekt i en landsby utenfor Boromo, Burkina Faso som er finansiert av UD. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Publisert fredag 6.november kl. 11

- Vi er skuffet over at Regjeringen ikke opprettholder 1-prosenten til bistand. Nå, mer enn noensinne, er det avgjørende at Norge opprettholder sin forpliktelse om å bruke en prosent av nasjonalinntektene på bistand. Krigen i Ukraina har forverret situasjonen for verdens fattige. Noe som er svært dramatisk. Vi må si nei til kutt i bistand for å hjelpe de som rammes hardest, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, viser at det mangler 3,1 milliarder for å oppnå en prosent til bistand.

- Vi ser at i de landene vi jobber, kommer konsekvensene av krigen i Ukraina i tillegg til alle andre kriser. Mange land opplever nå konflikt og angrep, som Sudan. Det er flom i Libya, Libanon opplever økonomisk kollaps, Syria har enorme behov etter jordskjelvet tidligere i år og klimaendringene rammer landene hardt. På grunn av Ukraina-krigen har matprisene mangedoblet seg, bensinprisene har skutt i været og prisen på matolje har økt, sier Høybråten.

Sør-pakken

At «sør-pakken» med støtte til fattige land som indirekte rammes av krigen i Ukraina ikke videreføres er alvorlig og usolidarisk. Behovene er større en noen gang. Vi ser at i de landene vi jobber, kommer konsekvensene av krigen i Ukraina på toppen av en rekke andre kriser, og bidrar til sult, matmangel og økonomisk krise.

Norge har et unikt økonomisk handlingsrom, og bør videreføre denne solidaritetspakken til verdens fattige land som rammes av konsekvensene av krigen i Ukraina.

Grønn garantiordning:

En ny grønn garantiordning for fornybare investeringer er bra og et viktig initiativ som Kirkens Nødhjelp støtter. Men, her er det fortsatt en vei å gå. Garantibeløpet er alt for puslete og innrettingen innebærer at eventuelle tap tas fra verdens fattigste og kun 30 prosent går til de fattigste landene.

- Kirkens Nødhjelp ser fram til en dialog med regjeringen på hvordan ordningen kan bli et best mulig redskap. Slik den framstår nå er den ikke god nok, og representerer ikke det lederskapet verden trenger i en krisesituasjon. Norge kan og bør gjøre mer på denne fronten, sier Høybråten

Flyktninger i Norge

I tillegg brukes over 3,7 mrd. kroner av bistandsbudsjettet i Norge til mottak av flyktninger her i landet. Det er penger som ikke bør tas fra bistanden til verdens fattigste.