Stor seier for skattekampanjen

Finansminister Sigbjørn ”Siggy Superhelt” Johnsen lover å innfri kravet Changemaker og Kirkens Nødhjelp har jobbet for i over to år. Fansen jubler.


Finansminister Sigbjørn "Siggy" Johnsen fikk utdelt en superhelt-kappe sammen med underskriftene da fansen møtte ham i dag. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp og Changemaker har samlet underskrifter fra hele landet og jobbet for at Norge skal innføre regler som hindrer norske selskaper å snyte på skatten i fattige land, såkalt land-for-land-rapportering, i to år.

I dag overrakte vi 38 582 underskrifter til finansministeren da vi møtte ham utenfor finansdepartementet, og Sigbjørn Johnsen svarte med å love å innføre reglene vi ber om innen 1. januar 2014.

- Fram til nå har vi ikke hatt noen måte å finne ut om norske selskaper betaler skatt i de selskapene de operer i. Reglene ministeren lover å innføre innen 1. januar 2014 vil gi mye større åpenhet, og vil derfor også gjøre det vanskeligere for selskaper å snyte på skatten, sier Torbjørn Buer, assisterende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

- Vi må sikre at fattige land får mer skatt inn, fordi skatt, utvikling og velferd henger sammen, sa finansministeren da han mottok underskriftene. 


Finansministeren sammen med Markus Nilsen, avtroppende leder i Changemaker og Torbjørn Buer, assisterende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Det nytter å engasjere seg

Buer retter en spesiell takk til alle menighetene som har vært med i kampanjen. – Uten deres innsats, ville ikke denne seieren vært mulig, sier han.

Også finansministeren, som er blitt backet i sitt arbeid for land-for-land-rapportering gjennom de siste månedene, er glad for engasjementet:

- Tusen takk for det store engasjementet som dere har i saken. Dere har gitt et enormt bidrag og backing for at vi skal få dette til.


"Sigbjørn Johnsen, gode mann, nå vil vi ha land-for-land, fansen tror du får det til, å Siggy, Siggy, Siggy" sang fansen på ekte HamKam-vis da de møtte finansministeren i dag. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Opprettet fanklubb

Da finansministeren i fjor åpnet døren på gløtt ved å love å se nærmere på saken, opprettet Kirkens Nødhjelp og Changemaker en egen fanklubb for ministeren for å sikre at han ikke bare hadde intensjonen, men faktisk også ville innføre kravene.

Fanklubben har ved en rekke anledninger møtt ham på vei til statsråd, og nå har de altså fått gjennomslag for kravet. 

- Årlig snytes fattige land for 900 milliarder kroner av internasjonale selskaper som ikke betaler skatt. Dette er mer enn hva landene samlet mottar i bistand. Tenk hvor mye penger som kan frigjøres til å bygge skoler og sykehus dersom flere land nå følger Norges eksempel, avslutter assisterende generalsekretær Buer.

Publisert: