SV har bundet regjeringen til masta og en prosent til bistand

– Budsjettforliket er lovende for bistanden. SV har lykkes med å binde regjeringen til masta og en prosent målet gjennom forslaget om en mekanisme for innsats for å møte konsekvensene av krigen i Ukraina, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

dagfinn1_1 (1).jpg

Vi ønsker også velkommen at SV styrker arbeidet med skatt for utvikling. Det vil bidra til å adressere årsaker til fattigdom og mangel på tjenester i land i sør.

–  Selv om det kan være noe uklart hvordan denne mekanismen skal se ut i praksis, har SV med dette klart å binde regjeringen til masten for 1%, sier Høybråten. Det skulle egentlig også bare mangle, da regjeringspartiene også selv har forpliktet seg til 1%.

En ny mekanisme for bistand og nødhjelp skal finansieres av Oljefondet. Stortinget skal behandle forslaget i første halvdel av 2023. Midlene som legges i mekanismen skal gå til Ukraina, og til å avhjelpe konsekvensene av krigen i Ukraina for fattige land.

– Vi håper Stortinget vil behandle denne saken slik at mekanismen kan komme opp å stå så snart som mulig. Det haster å komme verdens fattige i møte. Sultkatastrofene er her allerede. Krigen i Ukraina har katastrofale følger for fattige land i sør, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Publisert: