Stopp skattetriksing nå! Vi trenger en global skatteavtale

Når noen selskaper og enkeltpersoner trikser med skatten, går samfunnet glipp av store pengesummer. Penger som kunne gått til skoler, sykehus og det grønne skiftet. Vi kan ikke akseptere at de aller rikeste sniker seg unna skatteregningen.

Les rapporten "A UN Tax Convention?" (pdf)

MicrosoftTeams-image (2).png

 

Sammen kan vi stå opp mot skattetriksing gjennom en global avtale!

Kirkens Nødhjelp og Changemaker oppfordrer regjeringen til å ta initiativ til en global avtale for å bekjempe skattetriksing. En verden der ingen snyter på skatten er en utopi. Men en verden uten strukturer som legger til rette for omfattende skattetriksing – det er mulig. Det er statenes ansvar å finne løsninger på dette problemet. Norge må ta ledelsen for en ny avtale mellom stater som tar problemet med skattetriksing ved roten.

Hva kan du gjøre?

  • Del kampanjefilmen i sosiale medier.
  • Snakk med venner, familie og folkevalgte om saken. Fortell om problemet med dagens skattesystem og hvorfor vi trenger en ny avtale.

 

Problemet

Skatteparadiser tilbyr hemmelighold og lave skattesatser til selskaper og rike individer. Det fører til at enkelte selskaper og personer flytter pengene sine til skatteparadiser. Resultatet er mindre skatteinntekter til landet der verdiene ble skapt.

Hvert år kommer Tax Justice Network med en beregning av hvor mye verdens stater taper på grunn av globalt skattemisbruk. Den viser et tap på 483 milliarder dollar i fjor. Nok til å fullvaksinere hele verdens befolkning mot covid-19 – ikke bare en, men tre ganger. 

Ikke nok med det – tallet fra Tax Justice Network viser bare skattetriksingen vi har oversikt over. Og det er kun toppen av isfjellet. I følge Tax Justice Networks beregninger kan det reelle skattetapet være på over tusen milliarder dollar.

Det globale skattesystemet er urettferdig, gammeldags og ineffektivt. I dag finnes det mer enn 3500 avtaler om skatt mellom land, men det finnes ingen global avtale.

Alle land taper på skattetriksing, og de fattigste landene rammes hardest.  Skattetapet i fattige land utgjør nesten halvparten (48 %) av deres offentlige helsebudsjetter. Dersom alle hadde betalt den skatten de skulle, kunne budsjetter for helse, utdanning og det grønne skifte økes betydelig.

Løsningen

Den gode nyheten er at vi kan gjøre noe med dette. Et viktig steg på veien mot rettferdig skattlegging er å få på plass en global avtale (konvensjon) om skatt mellom stater. Globale problemer trenger globale løsninger!

Kirkens Nødhjelp og Changemakers mål er at verdiene skal skattlegges der de skapes. Dersom et selskap utvinner mineraler i Kongo, skal skatten gå tilbake til samfunnet i Kongo som var med på verdiskapningen. På den måten kan pengene brukes tilbake i samfunnet og bidra til å skape stadig flere verdier.

Gjennom forhandlinger om en global avtale vil stater kunne etablere nye kjøreregler og prinsipper for en rettferdig global skattepolitikk.

Les mer om mulighetene for en global skatteavtale i rapporten A UN Tax Convention? skrevet av Folkerettsinstituttet på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp.

Verdens 8 rikeste (4).png

Hei, Jonas og Anne Beate! (4).png

Publisert: