Unge ønsker seg julegaver som gir mening

8 av 10 nordmenn har opplevd å få gaver de ikke har bruk for. Samtidig sier et flertall av unge nordmenn mellom 16-24 år at de ønsker seg symbolske julegaver.

MicrosoftTeams-image-59-e1635505773800-800x600.png

I en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Kirkens Nødhjelp og ungdomsorganisasjonen Changemaker svarer nesten 8 av 10 nordmenn at de har opplevd å få gaver de ikke har bruk for. Særlig yngre mennesker, høyt utdannede og de som bor i husstander som har en samlet inntekt på mer enn én million har opplevd dette. 

Se hele undersøkelsen her

Undersøkelsen viser også at 56 % av de spurte mellom 16-24 år ønsker seg symbolske gaver. I tillegg svarer 7 av 10 unge at de kunne tenke seg å gi bort en symbolsk gave.

– Symbolske gaver kan gjøre en forskjell for andre, det er veldig fint at ungdom i Norge er opptatt av dette, tross et massivt kjøpepress rettet mot nettopp ungdom, sier Naja Amanda Møretrø, leder i Changemaker. 

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp mener vi må bli flinkere til å tenke mer alternativt når det kommer til gaver. 

– Gaver er en viktig tradisjon i jula, og mange mennesker trenger nye klær eller ting. Men kan man gi bort noe brukt? Eller kan man gi en gave som gjør en forskjell for andre også? sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. 

Med symbolske julegaver menes gaver som blir gitt i ditt navn til en god sak, og kan bidrar til å gjøre en forskjell for de som trenger det mest i verden. 

Ønsker du å gi deg selv eller en du er glad i mer enn en symbolgave? Gå inn på nettsiden www.gaversomforandrerverden.no

Vi har gaver for alle anledninger. Velg en symbolgave som passer mottakeren av gavekortet og ditt gavebudsjett. Vi sørger for at gaven skaper størst mulig forandring der behovene er størst akkurat nå.

FAKTA: Her er noen hovedfunn:

Mange mottar gaver de ikke trenger: et stort flertall (nesten 8 av 10) har opplevd å motta julegaver de ikke har bruk for og særlig yngre mennesker, høyt utdannede og de som bor i høyinntektshusstander

Over halvparten kan tenke seg å gi bort en alternativ gave: Litt over halvparten kan tenke seg å gi en alternativ julegave (55%). De som i størst grad kunne tenke seg å gi en alternativ julegave er Kvinner (63%), De fra 16-24 år (71%), Høyt utdannede (59%) og Husstander med inntekt over 1.200.000 (64%)

Etterspørselen er større enn «tilbudet»: Mens 4 av 10 (36%) har mottatt alternative julegaver svarer litt over halvparten at de kunne tenke seg å motta en alternativ julegave (53%). Vi ser også at av som tidligere har mottatt en slik gave kan 3 av 4 tenke seg å motta dette igjen. De som i størst grad kan tenke seg å motta en alternativ gave er Kvinner (60%), Høyt utdannede (60%) og Husstander med inntekt over 1.200.000 (63%)

Mange vil også gi: Litt over halvparten kunne tenke seg å gi en alternativ julegave (55%). De som i størst grad kunne tenke seg å gi en alternativ julegave er Kvinner (63%), De fra 16-24 år (71%), Høyt utdannede (59%) og Husstander med inntekt over 1.200.000 (64%)

Grupper som skiller seg ut i undersøkelsen: 7 av 10 unge kunne tenke seg å gi bort en alternativ julegave. Vi ser også at når det gjelder å gi og motta en slik gave er interessen størst hos kvinner, høyt utdannede og i husstander med høy inntekt

 

Illustrasjonsbilde: serien med kunstnergeiter fortsetter, og i år er geita laget av Maud Angelica Behn. Hun er en sterk stemme for psykisk helse, og bruker sin kunstneriske stemme til å hjelpe mennesker i nød.

Publisert: