Vannskille i kampen mot ulovlig kapitalflukt

FACTI-panelets rapport kan bli et vannskille i kampen mot ulovlig kapitalflukt, og avgjørende for å nå bærekraftsmålene og håndtere klimaendringene.

TaxDemonstration.jpg

Grunnlaget for dagens skatteregler ble lagt på 30-tallet. Nå må reglene oppdateres slik at selskap betaler skatt der verdiene skapes. Bildet er fra en markering og overlevering av underskrifter for et nytt skattesystem basert på enhetlig skattlegging. FOTO: Sven Larsen, Kirkens Nødhjelp.

I dag, torsdag 25. februar, lanserer statsminister Erna Solberg sammen med tre andre statsledere rapporten til FNs skattepanel FACTI. Panelet ble satt ned for ett år siden av Norge og Nigeria som da var presidenter ECOSOC og FNs generalforsamling.

Panelet har vurdert hvilke endringer som trengs for å styrke styringen av global økonomi og håndtere korrupsjon, ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse. Panelet konkluderer med at det er behov for omfattende endring i dagens regler og institusjoner.

– Regjeringen fortjener ros for å ha satt i gang arbeidet, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.

Går glipp av milliarder

Verden går hvert år glipp av mer enn 437 milliarder dollar årlig i skatteinntekter som en følge av ulovlig kapitalflukt. Så mye som 1,5-2 billioner dollar brukes hvert år på korrupsjon.

Panelet slår fast at en åpen økonomi hvor selskap og enkeltpersoner betaler skatt der verdiene skapes, er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene. Det krever store endringer i styringen av global økonomi.

Det er gledelig at panelet stiller seg helhjertet bak tiltak som land-for-land rapportering, eierskapsregistre og enhetlig skattlegging. Det er viktig for utviklingsland og tiltak som Kirkens Nødhjelp har arbeidet for i en årrekke.

Vi stiller oss bak panelets ønske om en ny internasjonal enighet for å bekjempe ulovlig kapitalflukt, korrupsjon og skatteunndragelse. Vi støtter anbefalingen om å etablere et globalt skatteorgan i FN. Det vil gi utviklingsland innflytelse over globale skattenormer sier Høybråten.

Krever nye regler

Panelet etterlyser et taktskifte i kampen for økonomisk ansvarlighet. Verdensøkonomien har forandret seg siden grunnlaget for dagens regler ble dannet på 30-tallet. Når vi ser fram mot 2030 og oppnåelsen av bærekraftsmålene, så må vi ha et økonomisk system som jobber på lag med de endringene vi ønsker.

– Kampen mot klimaendringer og ulikhet krever en ansvarlig internasjonal økonomi og nye regler, sier Høybråten.

Publisert: