Vi må holde oss våkne og kjempe for fred

Vi må aldri slutte å snakke om uretten som skjer og arbeide for at dem som sitter med makt finner en fredelig løsning. Det må bli slutt på okkupasjonen så både palestinere og Israelere får trygghet og selvbestemmelse. Derfor er kirkeuka så viktig.

Kirsti Næss er seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp og har arbeidet ved kontoret i Jerusalem. Hun har sett utviklingen på nært hold og var til stede under krigen for to år siden.

Bygg fred ikke murer

- Det mest kritiske nå er blokaden av Gaza. Fortsatt har 75 000 av de 100 000 som ble hjemløse etter siste krig, ikke noe hjem å g til. Importrestriksjonene på byggevarer hindrer gjenoppbygging, og blokaden hindrer eksport så næringslivet kan få utvikle seg. Bevegelsesrestriksjoner hindrer også bøndene tilgang til jordene nær grensa og fiskerne tilgang til havet utenfor 6 nautiske mil, forklarer Næss som kjenner mange lokale og har hørt menge vonde historier:

- Foreldre er bekymret for barna og ungdommene sine i Gaza. De fortalte hvordan denne menneskeskapte uretten nødvendigvis fører til hat. Ungdommene opplever at israelere og jøder er noen som bomber dem og dreper slektninger og venner og hindrer dem i å leve normale liv. Det er kun de eldre som kan minnes en tid hvor de hadde jødiske venner og dro på restaurant i Tel Aviv, forteller hun og legger til at det også er stor grunn til bekymring for hva som skjer av frustrasjon og økt vold som følge av å leve innesperret uten mulighet til jobb og å bygge seg et liv.

I tillegg er husødeleggelsene og tvangsflyttingen av palestinere på Vestbredden et stort problem. Det skjer samtidig med at de jødiske bosettingene utvides og nye kommer til.

- I 2016 har det vært en dramatisk økning i den israelske statens ødeleggelse av palestinsk eiendom. Det gjelder også nødhjelp gitt av det internasjonale samfunnet, forklarer Næss. Både blokaden, tvangsflyttingen, bosettingene og seperasjonsmuren er klare folkerettsbrudd.

Siden i fjor høst har i tillegg individuelle knivangrep mot soldater, politi og bosettere fra palestinsk ungdom blitt et problem på Vestbredden og i Israel. Det har også den dødelige responsen fra israelsk politi og militære på både reelle og antatte angrep.

- Når det gjelder muligheten for løsning har vi på den ene siden den mest aggressive israelske regjeringen på lenge, og på palestinsk side en splittelse mellom Fatah og Hamas (Vestbredden og Gaza) som hindrer palestinsk utvikling og statsbygging. Det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, peker igjen og igjen på folkerettsbruddene og ber om at de må opphøre. Men verbal fordømmelsene følges ikke opp av handling, og overgrepene fortsetter og intensiveres. Dette er ikke bare et problem for utviklingen i Palestina–Israel, men undergraver også respekten for folkeretten og menneskerettighetene globalt, sier Næss.

Ny satsing

Kirkens Nødhjelp jobber bare gjennom lokale partnere. De er palestinske og israelske menneskerettighets- og kvinneorganisasjoner, samt kristne og kirkelige organisasjoner. Historisk har kirker i Midtøsten vært viktige bidragsytere innen både helse og utdanning.

- Middle East Council of Churches, som vi støtter, driver blant annet både helseklinikker og yrkesskoler i Gaza, og nyter tillitt i alle leire. Det er de lokale partnerne som må skape endringene, vi kan bare støtte dem i dette arbeidet, sier Næss.

Fra januar i år har Kirkens Nødhjelp og Folkekirkens Nødhjælp (Danmark) utviklet et felles program, for bedre utnyttelse av ressursene. Begge organisasjonene er en del av ACT samarbeidet. ( Acting by Churches Together)

Framover vil kontoret prioritere fire områder:

  • Å fremme at folk får delta på demokratisk vis i lokale beslutninger.
  • Å bedre mulighetene for inntektsgivende arbeid, spesielt for kvinner og ungdom.
  • Å øke beredskapen ved akutte kriser.
  • Å jobbe for gode internasjonal beslutninger i konflikten.

- Det siste betyr å presse på for at stater og næringsliv skal overholde sine folkerettslige og menneskerettslige forpliktelser. Vår deltakelse i Kirkeuka er et ledd i dette arbeidet, avslutter seniorrådgiver Kirsti Næss.

Publisert: