Den store forskjellen

I alle år måtte de 55.000 innbyggerne klare seg på forurenset myrvann, og sykdommene florerte. I fire år har Kirkens Nødhjelp renset vannet, før man endelig fant vann i vår.

Byen Gumuruk ligger midt i det ugjestmilde ørkenlandskapet i delstaten Jonglei i Sør-Sudan. Her har særlig de minste barna vært sterkt plaget av diare og andre vannbårne sykdommer. I tørkeperioder var mangelen på vann ofte kritisk.

Mangel på vann og mat

20 millioner mennesker trues av mat- og vannmangel etter langvarig tørke i Øst-Afrika. For første gang på flere år har det kommet regn den siste tiden. Men store deler av årets avling hadde allerede tørket inn før regnet kom fordi det kom så sent.

I tillegg har det regnet som har kommet skylt vekk størsteparten av de resterende avlingene fordi jorda er så tørr etter langvarig tørke at den ikke klarer å ta i mot regnet.

I Sør-Sudan er det ventet at 7,1 millioner mennesker vil ha behov for humanitær assistanse i år.

I 2014 kom Kirkens Nødhjelp til byen Gumuruk og etablerte et renseanlegg som gjør det det forurensede vannet helt trygt å drikke.

– Før hadde vi alt for lite, og dårlig vann. Vi var ofte syke, særlig barna mine var plaget. Så kom Kirkens Nødhjelp, sier fembarnsmoren Sunday Nyapirya (50).

Vann nok til alle

Om det rensede vannet i mange år har vært en redning, har alle vært redd for at det på langt nær er nok i lange tørkeperioder. Et borehull gir lanvarig vannsikkerhet.

Åshild Skare, vannekspert i Kirkens Nødhjelp.

– Grunnvann ligger på veldig forskjellig dyp og i ulike lommer under overflaten. Som regel er vi avhengig av geohydrologiske undersøkelser, og selv da kan det i noen områder være vanskelig å finne skikkelig grunnvann, sier Åshild Skare, vannekspert i Kirkens Nødhjelp.

Hun har lang erfaring med det krevende arbeidet det ofte er å finne og sørge for vann, i såvel katastrofeområder som langsiktige prosjekter over hele verden.

– Grunnvann ligger ofte svært dypt nede i lommer under fjell, steiner og sand. Prosessen er ofte tidkrevende og dyr, men en skikkelig vannkilde forandrer samtidig livet for menneskene i en landsby eller by, sier Skare.

Betyr enormt

Vannposten i Gumuruk i Sør-Sudan.
Vannposten i Gumuruk i Sør-Sudan.

En som har fulgt prosessen i Gumuruk på nærthold, er Kari Øyen, Kirkens Nødhjelps landansvarlige i Sør-Sudan.

– Det var en stor opplevelse å se vannet sprute opp av grunnen. Dersom denne kilden viser seg å være så god som vi håper, betyr det enormt mye for alle i Gumuruk. Nok vann til alle, til dyrene og til å dyrke – det utgjør den store forskjellen.

Livsnødvendig vann

I samarbeid med den lokale kirken bygget Kirkens Nødhjelp en av skolene, og har også bidratt til byens eneste klinikk. Likevel er det det livsnødvendige vannet som først og fremst nevnes når vi snakker med folk rundt om i byen.

– Vi lever et enkelt og ofte strevsomt liv. I tørken er det færre ville dyr å jakte på. Livet er likevel noe helt annet etter at vi fikk trygt vann. Selv dyrene ble noen ganger syke før. Mange i Sør-Sudan har det så veldig vanskelig, så vi føler oss heldige. Jeg vil takke Kirkens Nødhjelp, sier 20 år gamle Sunday Nyapiriya.

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned